Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality

On-line kurz pro praktické neurology 1/2021

Kurz je svým obsahem věnován praktickým neurologům a dalším lékařům, kteří mají k neurologickému oboru svým pracovním zařazením blízko.

Celý kurz najdete na stránkách Solen online.

Garantem tohoto kurzu je primář Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Jiří Neumann a  náplní kurzu je také přednáška:

Pro jaké pacienty je určená profylaktická léčba migrény v centrech bolesti hlavy 


MUDr. Jolana Marková, FEAN, Neurologická klinika 3. LF UK a TN, Praha


Migréna je časté neurologické onemocnění, postihuje odhadem 10 % populace a má nesporný dopad na kvalitu života migreniků. Má také významné ekonomické dopady na celou společnost, proto je velmi důležitá dostupnost správné a účinné akutní i preventivní léčby. U frekventní epizodické či chronické migrény je třeba kromě akutní navrhnout i léčbu preventivní (profylaktickou), jejímž cílem je redukce počtu atak, snížení jejich intenzity i délky trvání ataky. Dosud byly k této profylaktické léčbě užívány klasické perorální léky, které byly většinou vyvinuty pro léčbu jiného onemocnění, ale prokázala se jejich účinnost při ovlivnění migrény. Od tohoto roku je možnost léčby rozšířena i o užití tzv. biologické léčby migrény užitím monoklonálních protilátek proti CGRP (calcitonin gene-related polypeptid) nebo receptoru CGRP. Podstatné je, že efekt podání je prokazatelný již v prvním týdnu po podání. CGRP monoklonální protilátky mají výbornou cílovou specifitu, mají dlouhý poločas, umožňující podání jednou měsíčně nebo i méně často. Vedlejší účinky monoklonálních protilátek jsou mírné a nezávažné. Léčba monoklonálními protilátkami je určena pro těžší pacienty, kde již byly podávány profylaktické léky z určených skupin, a nedošlo ke zlepšení nebo nebyla tolerance této léčby. Indikace této léčby je podle rozhodnutí zdravotních pojišťoven centrová, tedy vázaná na centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy, kterých je v České republice nyní 30, pokrývají podle geografického rozložení všechny regiony. Jejich seznam je na webu Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy České neurologické společnosti (http://www.czech-hs.cz). Pacient, odesílaný do centra s požadavkem na léčbu monoklonálními protilátkami by měl mít na doporučení seznam dosavadní profylaktické medikace, ať již úspěšné nebo neefektivní, případně ukončené pro nežádoucí účinky léčby. Nutné je uvedení dat (od-do) i dávkování každé užité medikace. Závěrem prezentace jsou uvedeny zkušenosti autorky s fremanezumabem, ať již v klinických studiích nebo v praxi v centru. 

Další přednášky:

Onemocnění roztroušenou sklerózou a její léčba, plánování a management těhotenství z pohledu neurologa

MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D., Neurologická klinika FN Ostrava


Deprese po cévní mozkové příhodě z pohledu neurologa

MUDr. Jiří Neumann, Neurologické oddělení, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z. 


Depresivní porucha po cévní mozkové příhodě

MUDr. Tomáš Novák, Národní ústav duševního zdraví, Klecany