Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Stránky věnované aktuálním tématům z oblasti prevence a léčby migrény

Aktuality

EAN kongres 2024 - nejdůležitější témata

Nejdůležitější momenty z letošního EAN kongresu v Helsinkách.

Aktuality

Bezpečnost a snášenlivost anti-CGRP monoklonálních…

Cílem tohoto systematického přehledu se síťovou analýzou bylo porovnání bezpečnosti a snášenlivosti monoklonálních protilátek a gepantů v prevenci migrény.

Aktuality

Systematický přehled a síťová metaanalýza srovnání…

Tento systematický přehled a síťová metaanalýza se zabývá účinností a bezpečností léků používaných k profylaxi migrény.

Aktuality

Satelitní symposium TEVA

11. - 13. dubna se v Brně konalo XIV. sympozium o léčbě bolesti

Aktuality

Profylaxe migrény anti-CGRP protilátkami

V rámci 36. českého a slovenského neurologického sjezdu se konalo i sympozium společnosti Teva na téma Léčba migrény: Jaké přínosy má léčba anti-CGRP v praxi.

Aktuality

Zacílení na CGRP v prevenci migrény: co ještě…

Nejdůležitější poznatky ze satelitního sympozia sponzorovaného společností Teva, které se konalo 6. prosince 2023 v rámci 17. evropského kongresu bolesti hlavy.

Aktuality

Fremanezumab snížil záchvaty migrény u dospělých…

Nová post hoc analýza dat studie HALO‑LTS a FOCUS fáze III poorovnávala účinnost a bezpečnost fremanezumabu (Ajovy) u pacientů s migrénou a komorbidní obezitou.

Aktuality

Účinnost fremanezumabu u pacientů převedených…

Třetí průběžná analýza studie z reálné klinické praxe.