Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality, Z kongresů

14th European Headache Federation Congress

Předsednictvo EHF 2020 v čele s Zazou Katsaravou & Richard B. Liptonem vás srdečně zve na 14. kongres European Headache Federation, který se koná on-line ve dnech 29. června až 2. července 2020 pravidelně mezi 17. a 21. hodinou.

Registrace a účast je pro všechny zdarma.

Zúčastněte se odborného setkání s možností diskuze s mnoha světovými odborníky. Součástí kongresu jsou plenární zasedání, posterové sekce a satelitní sympozia farmaceutických společností.

Prosíme, registrujte se co nejdříve na: www.ehf2020.com

Na stránkách kongresu již najdete i předběžný program.

Přihlásíte-li se i na kongresový twitter nebo LinkedIn, budete dostávat čerstvá zpravodajství o plánovaném programu EHF 2020

> Twitter: @EHF_Offical
> LinkedIn

Společnost Teva si vás dovoluje pozvat na virtuální sympozium, které se koná v rámci 14. kongresu European Headache Federation.

Migréna v reálném světě – postupy pro správnou praxi

Sympozium se uskuteční online v úterý 30. června 2020 v čase 20:05–21:05 a později na vyžádání.


Drazí kolegové,

S potěšením vás zvu k účasti na sympoziu, které podpořila společnost Teva a které se koná v rámci 14. kongresu Evropské federace pro bolest hlavy (European Headache Federation, EHF).

Jako odborníci na léčbu bolestí hlavy jsme svědky významných pokroků v terapeutických možnostech pacientů s migrénou. V oblasti prevence migrény se objevuje vzrůstající množství přípravků. Je důležité vždy posoudit mnoho faktorů, které jsou u každého pacienta individuální, abychom stanovili ten nejlepší léčebný plán pro konkrétního pacienta a přizpůsobit jej zdravotnímu stavu nemocného i dalším okolnostem.

V tomto sympoziu vám představíme panel vynikajících expertů, kteří budou diskutovat o managementu migrény a péči o nemocné s obtížně léčitelnou migrénou. Na základě tří kazuistik pacientů s obtížně léčitelnou migrénou, s komorbiditami a s kardiovaskulárními rizikovými faktory budeme diskutovat o úvahách variabilního skutečného světa pacientů a o vlivu faktorů u reálných nemocných na klinické rozhodnutí. Současně se budeme zabývat nejnovějšími relevantními informacemi o účincích fremanezumabu u pacientů s migrénou a s podobnými klinickými rysy.

Doufám, že budete sledovat naši v mnohém provokující prezentaci a využijete příležitosti položit otázky našim expertům v průběhu online sympozia.


Profesor Hans-Christoph Diener, předsedající sympoziu

Essen, Německo


Předběžný program

20:05 Uvítání a úvod; HC Diener (Essen, Německo)

20:08 Management pacientů s obtížně léčitelnou migrénou; HC Diener (Essen, Německo)

20:23 Management pacientů s migrénou a komorbiditami; MJA Láinez (Valencie, Španělsko)

20:38 Management pacientů s migrénou a s kardiovaskulárními rizikovými faktory; C Lampl (Linec, Rakousko)

20:53: Panelová diskuse a závěr; HC Diener (Essen, Německo)