Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality

Anti-CGRP monoklonální protilátka nabízí úlevu od migrény a komorbidní deprese

Výsledky studie UNITE, které byly poprvé prezentovány 17. června 2023 na 65. výroční konferenci American Headache Society (AHS) v texaském Austinu, svědčí o tom, že lze ovlivnit jak migrénu, tak depresi jedním léčivým přípravkem.

Nový výzkum ukazuje, že léčba monoklonální protilátkou proti calcitonin-gene related peptide (anti-CGRP) fremanezumabem (Ajovy, Teva Pharmaceuticals Inc.) redukuje symptomy deprese u pacientů s migrénou a komorbidní depresivní poruchou (MDD).

Pacienti s migrénou a MDD, kteří byli randomizováni k léčbě fremanezumabem, vykázali statisticky významné snížení jak v 17bodové Hamiltonově hodnotící škále deprese (HAMD-17), tak ve skóre devíti kritérii Patient HealthQuestionnaire (PHQ-9) ve srovnání s odpovídajícími kontrolami, které dostávaly placebo.

„Dlouhou dobu je dobře známo, že migréna je spojena s řadou komorbidit a jednou z nejčastějších je deprese,“ uvádí jeden z řešitelů studie Richard B. Lipton, profesor neurologie na Albert Einstein College of Medicine a ředitel Montefiore Headache Center v New Yorku. „Výsledky studie UNITE naznačují, že obě onemocnění lze léčit současně jedním léčivým přípravkem. Komorbidní vztah mezi migrénou a depresí je dobře prokázaný,“ dodává.

O studii UNITE

Organizátoři randomizovali 330 dospělých s migrénou, u kterých byla diagnostikována středně závažná až závažná MDD (definovaná jako skóre aPHQ-9 10 nebo vyšší), aby dostávali subkutánně měsíčně 225 mg fremanezumabu (n = 164) nebo placeba (n = 166) po dobu 12 týdnů (dvojitě zaslepená fáze). Po této době byla zahájena otevřená fáze studie (open-label), která trvala dalších 12 týdnů.

Během dvojitě zaslepené fáze studie byla průměrná změna od výchozí hodnoty ve skóre HAMD-17:

  • u placeba –4,6 v týdnu 8 a –5,4 v týdnu 12,
  • u fremanezumabu –6,0 v týdnu 8 (p = 0,0205). a -6,7 v týdnu 12 (p = 0,0228).

Změna od výchozí hodnoty v celkovém skóre PHQ-9:

  • u placeba–5,8 v týdnu 8 a –6,3 u v týdnu 12,
  • u fremanezumabu –7,1 v týdnu 8 (p = 0,0283) a –7,8 (p = 0,0108).

Tato redukce byla zachována po celou dobu otevřené studie.

Předchozí longitudinální studie ukázaly, že u lidí s depresí – bez migrény se objevuje migréna častěji ve srovnání s lidmi bez deprese. Naopak u lidí s migrénou, ale bez deprese, se deprese vyvine ve zvýšené míře.

Deprese je významnou komorbiditou migrény a představuje pro lékaře značný problém. Překrývání mezi migrénou a depresí a úzkostí je známo již nějakou dobu, ale a kauzalita není zcela prokázána. Výsledky studie UNITE jsou podle expertů velmi zajímavé, protože otevírají novou možnost léčby obou onemocnění, která jsou závažnou příčinou disability nemocných.

Zdroj: Medscape 19. června 2023