Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality

Data ze 16. evropského kongresu o bolestech hlavy (EHC) ve Vídni

Výsledky interim analýzy studie PEARL byly také prezentovány na dvou posterových sděleních na 16. European Headache Congress (prosinec 2022, Vídeň).

První z nich uváděl výsledky předchozí preventivní léčby migrény před zahájením léčby fremanezumabem. Nejběžněji používanými typy léků byla antikonvulziva, beta-blokátory a tricyklická antidepresiva s průměrnou délkou léčby přibližně 9 až 10 měsíců. Důvodem ukončení léčby byla nedostatečná účinnost. [1]

Na druhém posteru bylo uvedeno, že předběžná analýza studie PEARL potvrdila redukci MMD a zlepšení skóre disability po zahájení léčby fremanezumabem, přičemž bylo hlášeno jen málo nežádoucích účinků. Data z reálné praxe potvrzují účinnost a bezpečnost fremanezumabu.

Z 313 pacientů dosáhlo 175 (55,9 %) ≥50% snížení MMD během šesti měsíců po zahájení léčby fremanezumabem; ≥50% míra odpovědi byla 69,4% (50/72) u pacientů s EM a 51,9 % (125/241) u pacientů s CM. Z 241 pacientů s CM dosáhlo 172 (71,4 %) ≥30% snížení MMD během šesti měsíců po zahájení léčby fremanezumabem. [2])

Počet dní s migrénou v průběhu 12 měsíců léčby fremanezumabem (podle [2])


Baseline (dny)

6. měsíc (dny)

12. měsíc (dny)

Průměrná redukce (dny)

Všichni

14,8

6,7

6,4

-8,0

CM

16,5

7,6

6,9

-8,7

EM

10,1

3,8

2,6

-5,7

Třetí poster byl věnován výsledkům léčby fremanezumabem v reálné praxi v UK. V této studii z reálné praxe, která probíhá v několika centrech ve Spojeném království (UK) vedl fremanezumab u pacientů, u nichž selhaly nejméně tři předchozí preventivní léky, ke snížení MMD a dní s bolestí hlavy v měsíci za tři měsíce po zahájení léčby.

Následně bylo po šesti měsících léčby fremanezumabem pozorována redukce čerpání zdravotní péče související s migrénou, včetně hospitalizací, návštěv lékařské pohotovosti a návštěv v ambulancích.

Téměř polovina lékařů (45,2 %) dávala přednost čtvrtletní aplikaci. Nejčastějšími důvody bylo snížení měsíční zátěže injekcemi (68,4 %); větší pohodlí pro pacienty (68,4 %); lepší adherence (63,2 %); zhruba 48 % všech pacientů zahájilo léčbu fremanezumabem v čtvrtletním režimu.

Celkově 83,6 % (153/183) pacientů dosáhlo ≥30% snížení MMD a 61,7 % (113/183) ≥50% snížení MMD od výchozí hodnoty do třetího měsíce. V podskupinách s měsíční a čtvrtletní aplikaci ≥ 30% míru odpovědi jevilo 85,3 % (81/95), respektive 81,8 % (72/88) a míra odpovědi byla 61,1 % (58/95), resp. 62,5 % (55/88); pro všechna kritéria p ≤ 0,002.

Závěr

Interim analýza dat ze studie PEARL svědčí pro ještě vyšší účinnost fremanezumabu v podmínkách reálné klinické praxe než v klinických studiích fáze III (FOCUS, FOCUS OLE). Z uveřejněných analýz také vyplývá, že není významnější rozdíl mezi čtvrtletním a měsíčním dávkováním.


FOCUS [4]

FOCUS OLE [5]

PEARL n=583 [6]

PEARL n=897 [2]

≥50% redukce MMD pro celý soubor

34% Q/34 % M

45% Q/46 % M

po 24 týdnech

54,7 %

60,9 %

OLE otevřená fáze studie, MMD počet dní s migrénou, Q čtvrtletní aplikace, M měsíční aplikace

Literatura

[1] Ashina M, et al. Past Preventive Migraine Treatment in Patients Initiating Fremanezumab in Clinical Practice: Interim Data From the PEARL Study. P266, 16. European Headache Congress; prosinec 2022, Vídeň.

[2] Ashina M, et al. Interim Analysis on the Effectiveness of Fremanezumab for the Preventive Treatment of Migraine: The Observational PEARL Study. P270, 16. European Headache Congress; prosinec 2022, Vídeň.

[3] Afridi S, et al Real-world Reductions in Monthly Migraine Days and Migraine-related Health Care Resource Utilization in UK Patients Using Fremanezumab. P50, 16. European Headache Congress; prosinec 2022, Vídeň.

[4] Ferrari MD, et al. Lancet, 2019, 394: 1030-1040

[5] Ashina M, et al. J Headache Pain, 2021, 22.68.

[6] Ashina M, et al. PEARL study protocol: a real-world study of fremanezumab effectiveness in patients with chronic or episodic migraine. Pain management 2021;11:647–54.