Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality

Důsledky dlouhodobého užívání profylaktických léků migrény

Pacienti s migrénou, kteří užívali dlouhodobou léčbu ergotaminy, nesteroidními protizánětlivými léky, opioidy a triptany, vykazovali značný počet nežádoucích účinků, především v podobě z gastrointestinálních potíží. Dlouhodobá perzistence v léčbě výše uvedenými profylaktickými léky je podle studie publikované v časopise Cephalalgia spojena s nedostatečnými výsledky u pacientů s migrénou.

V této retrospektivní kohortní studii autoři použili údaje ze dvou databází k vytipování pacientů s migrénou, kteří zahájili profylaktickou medikaci (n = 147 832) mezi lety 2005 a 2014. Výzkumníci analyzovali způsoby léčby během sledovaného období tak, aby byli zahrnuti pacienti, kteří zahájili profylaktickou léčbu migrény, pacienti s přetrvávající léčbu (definovanou jako nepřetržité užívání bez rozdílu déle než 60 dnů od doby, kdy uplynula předchozí léčba) a přerušení terapie (definované jako doba delší 60 dnů s nedostupností léku od okamžiku, kdy byly využívány léky na poslední předpis).

Perzistence v léčbě byla pozorována u 9,7 % pacientů (n = 14 314) s průměrnou dobou trvání 1 331,1 ± 552,8 dnů. Nedostupnost léčivého přípravku byla evidována u 90,3 % pacientů (n = 133 518). Důvody non-adherence byly způsobeny přechodem na jinou profylaktickou léčbu migrény (n = 51 981), opětovným zahájením léčby po uplynutí více než 60 dnů od doby, kdy byl k dispozici lék z poslední preskripce (n = 40 136) nebo přerušení léčby (n = 41,401).

Ve sledovaném období:

  • 59,9 % pacientům byly předepsány triptany,
  • 66,6 % pacientům byla doporučena nesteroidní antiflogistika,
  • 77,4 % byly předepsány opioidy,
  • 2,6 % byly předepsány ergotaminy.

Výskyt nežádoucích příhod byl analyzován u pacientů s akutní migrénou léčených opioidy v období sledování (n = 49,676). Celkem 27,7 % těchto pacientů mělo nežádoucí účinky související s podrážděním gastrointestinálního traktu.

Přestože tato studie má své limity, její závěry ukazují, že dlouhodobá perzistence na výše uvedených profylaktických lécích je u pacientů s migrénou velmi špatná. K řešení těchto problémů výzkumníci doporučili, aby byly navrženy nové možnosti léčby se zlepšenou účinností a snášenlivostí.

Zdroj: