Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality

Doporučené postupy EAN/EHF: medical overuse headache (MOH)

Profesor Hans-Christoph Diener přednesl na 6. kongresu EHF důkazy podporující nové doporučené postupy EAN/EHF pro bolest hlavy z nadužívání léků (MOH). Zdůraznil přínos vzdělávání pacientů a lékařů a význam pravidelných kontrol v prevenci MOH u rizikových pacientů. Apeloval na kolegy, aby prováděli klinické randomizované kontrolované studie, které ověří účinnost preventivních léků v předcházení rozvoje MOH.

U pacientů s MOH je první volbou léčby edukace a poradenství, po kterém následuje farmakologická preventivní léčba topirimátem, onabotulinumtoxinem A nebo anti-CGRP monoklonálními protilátkami v kombinaci s behaviorální terapií. Profesor Diener uvedl, že tento postup rozložený do tří kroků je účinný u přibližně 90 % pacientů a u těch, u nichž selhal, by měla být zvážena léčba při hospitalizaci. Všichni pacienti se závažnými komorbiditami, relapsem po vysazení nebo nadměrným užíváním opioidů, barbiturátů nebo benzodiazepinů by také měli být léčeni kombinací lékařských a nelékařských opatření v lůžkovém zařízení.


EHF společně s EFIC

Společná prezentace EHF a EFIC se zabývala souvislostí mezi migrénou a neuropatickou bolestí. Profesor Karl Messlinger uvedl, že řada pacientů s migrénou trpí bolestí obličeje. Toto zjištění podpořil poznatky, které vypovídají o tom, že periferní a centrální senzibilizace, uvolňování neuropeptidů (včetně CGRP) a uvolňování neurotrofického faktoru pocházejícího z mozku (BDNF) jsou společné jak pro migrénu, tak pro neuropatickou bolest. Právě uvolňování BDNF z primárních aferentních zakončení nebo z mikroglie hraje hlavní roli při centrální senzibilizaci u obou onemocnění. Ve hře je kanál Piezo2, což je receptor mechanického dráždění, který může zprostředkovat taktilní přecitlivělost na bolest. CGRP může být nociceptivní po periferní senzibilizaci, což naznačuje jeho potenciální roli při signalizaci mezi vlákny periferních nervů, která způsobují neuropatickou bolest. V diskusi profesor Messlinger zdůraznil, že „migrénu chápeme v širším kontextu než jen migrenózní bolest“, a proto je nutné stále objasňovat roli CGRP v centrálním a periferním nervovém systému.