Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality

Fremanezumab: možnost specifické preventivní léčby migrény včetně obtížně léčitelné migrény

Prestižní časopis Emerging Topics in Life Sciences uveřejnil v srpnu 2020 přehledový článek o cílené profylaktické léčbě migrény.

Fremanezumab je plně humanizovaná monoklonální protilátka (IgG2Δa), která cílí na calcitonin gene related peptide (CGRP), což je klíčový neuropeptid zapojený do patofyziologie migrény. Fremanezumab je schválen pro čtvrtletní a měsíční subkutánní aplikaci v prevenci migrény u dospělých. Cílem programu klinických studií fáze III bylo vyhodnotit účinnost a bezpečnost fremanezumabu u různých populací pacientů, a to včetně pacientů s obtížně léčitelnou migrénou.

Dvě pivotní 12týdenní placebem kontrolované studie fáze III zkoumaly čtvrtletní a měsíční podávání fremanezumabu pacientům s chronickou migrénou (HALO CM) a epizodickou migrénou (HALO EM). Účinnost fremanezumabu byla dále zkoumána u jedinců s obtížně léčitelnou chronickou nebo epizodickou migrénou ve 12týdenní studii FOCUS, do které byli zařazeni účastníci, kteří dříve zaznamenali nedostatečnou odpověď na 2–4 farmakologické třídy konvenčních preventivních léků proti migréně. Dlouhodobá účinnost fremanezumabu byla hodnocena v 12měsíční dlouhodobé studii (HALO LTS), do níž byli zařazeni pacienti dokončující 12týdenní studii HALO a noví pacienti.

V těchto studiích bylo prokázáno, že fremanezumab (při kvartální i měsíční aplikaci) statisticky významně snižuje četnost dní s migrénou, dní s bolestí hlavy a četnost dní s disabilitou způsobenou bolestí hlavy oproti placebu.

Při dlouhodobé léčbě fremanezumabem bylo pozorováno trvalé zlepšování. Analýzy podskupin účastníků s obtížně léčitelnou migrénou (pacienti s depresí, nadužíváním akutních léků proti bolesti hlavy a se současným užíváním jiných preventivních léků proti migréně) taktéž prokázaly účinnost fremanezumabu. Probíhající studie dále zkoumají potenciální přínosy fremanezumabu při obtížně léčitelné migréně a jiných bolestech hlavy a dalších bolestivých stavech.


Dlouhodobá účinnost fremanezumabu u chronické i epizodické migrény ve 12. měsíci léčby (studie HALO LTS)

 

 

Fremanezumab 225 mg měsíčně

Fremanezumab 675 mg čtvrtletně

EM (n = 780)

 

 

 Změna MMD 50 %

–5,1

–5,2

 Podíl léčebných odpovědí

68 %

66 %

 Změna MHD

–4,2/–4,8

–4,4/–4,9

CM (n = 1 110)

 

 

 Změna MMD 50 %

–8,1

–7,2

 Podíl léčebných odpovědí

57 %

53 %

 Změna MHD

–6,8/–7,8

–6,4/–7,2

 

MMD – počet dní v měsíci s migrénou; MHD – počet dní s alespoň středně těžkou/jakoukoli bolestí; EM – epizodická migréna; CM – chronická migréna

Zdroj: Friedman DI, Cohen JM. Fremanezumab: a disease-specific option for thepreventive treatment of migraine, including difficult-to-treat migraine. Emerging Topics in Life Sciences (2020). https://doi.org/10.1042/ETLS20200018. published:24 August 2020