Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality

Jak na migrénu v době pandemie?

Předseda Společnosti pro bolest hlavy MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D., (Neurologické oddělení ÚVN – Fakultní vojenská nemocnice, Institut neuropsychiatrické péče 1. LF UK a VFN, Praha) hovořil na webináři festivalu Migréna nás spojuje pořádaném spolkem Migréna-help o souvislostech COVID-19 a migrény.

Bolest hlavy je primárním symptomem onemocnění COVID-19. Studie s 214 pozitivními pacienty prokázala, že přibližně 13 % pacientů trpělo bolestí hlavy a 5 % ztrátou čichu. Z metaanalýzy publikovaných studií vyplývá, že 10,1 % pacientů s COVID-19 má bolest hlavy. Většinou jde o tenzní bolesti, silnější bolesti mohou být i migrénového typu. Bolest hlavy u části pacientů přetrvává i po odeznění ostatních symptomů. U některých pečlivě sledovaných hospitalizovaných pacientů přetrvávala bolest hlavy a únava až sedm měsíců po odeznění infekce. Existuje španělská studie (prof. Pozo Rosich z Vall d'Hebronn), která našla mezi 130 pacienty s COVID-19 celkem 74,4 % trpících bolestí hlavy.

U migreniků po onemocnění COVID-19 častěji přetrvávala únava než bolest hlavy. Společným znakem rozvoje COVID-19 a migrény může být zvýšená koncentrace interleukinu 6 (IL-6) a zmnožení receptorů pro angiotenzin konvertující enzym 2 (ACE2 receptor). Přes ACE2 receptory vstupuje virus SARS-CoV-2 do buněk. Z nosní sliznice se cestou čichového nervu může dostat přímo do CNS; při akutním respiračním syndromu je zvýšená propustnost hematoencefalické bariéry. Při vstupu do krevního oběhu (plic) virus spouští hyperaktivaci imunitního systému, která může ústit v cytokinovou bouři s nadprodukcí až více než 150 prozánětlivých mediátorů.

Léčba bolesti hlavy v souvislosti s COVID-19

Bolest hlavy je lépe léčit ibuprofenem, pacienti většinou reagují na jeho podání lépe než na paracetamol. U migrény i při infekci COVID-19 je užívání triptanů bez speciálního omezení, stejně jako všech dalších perorálních profylaktik se zřetelem k již preexistujícím rizikům (například betablokátory u astmatu). Monoklonální protilátky proti CGRP neovlivňují imunitní systém a jejich aplikace z hlediska COVID-19 je bezpečná. Práce německých autorů z roku 2020 poukázala na skutečnost, že omezené kontroly migreniků u jejich ošetřujících lékařů často vedly k nadužívání medikace a z ní plynoucích bolestí hlavy (medication overuse headache, MOH).

Jak pečovat o pacienty v době pandemie?

  • Dodržování ochranných opatření
  • Aplikace anti-CGRP protilátek při minimálním kontaktu, vydání léků na tři měsíce
  • Využití telemedicíny při kontaktu s pacientem, při diferenciální diagnostice bolestí hlavy je nutno pamatovat i na jinou příčinu a včas doporučit vyšetření na urgentním příjmu

Migréna a vakcinace

Migréna není kontraindikací očkování proti COVID-19. Léčba anti-CGRP protilátkami taktéž nepředstavuje kontraindikaci, ale aplikace monoklonálních protilátek by neměla proběhnout ve stejný den jako vakcinace. Lépe je dodržet alespoň třídenní odstup. Po očkování se mohou vyskytnout bolesti hlavy.

Indikace anti-CGRP protilátek:

  • Dospělí pacienti
  • Epizodická migréna s atakami alespoň čtyřikrát do měsíce nebo chronická migréna
  • Selhání alespoň dvou předchozích profylaktických terapií, z čehož by jeden lék měl být antiepileptikum
  • Intolerance profylaktik nebo závažné komorbidity

Dotazy posluchačů

V diskusi se probíralo, zda je lepší aplikovat fremanezumab jednou měsíčně, nebo jednou za tři měsíce, se závěrem, že v účinnosti rozdíl není. Záleží spíše na komfortu pacienta. Celou přednášku můžete zhlédnout na: https://www.migrena-help.cz/zaznam-festivalu/.