Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality

Jak zlepšit adherenci k profylaktické léčbě migrény

„Bez dobré adherence nejsou dobré terapeutické výsledky,“ píší autorky v úvodu článku Psychologické aspekty adherence profylaktické medikace u migreniků – nástroje pro praxi, který byl uveřejněn v časopise Neurologie pro praxi (Solen, 2020).

Mnoho klinických studií prokazuje, že u chronické medikace jakéhokoliv dlouhodobého onemocnění dojde po určité době k poklesu adherence o desítky procent, a to z mnoha rozličných důvodů. Text je zaměřen na praktické postřehy a rady, jak posílit adherenci k léčbě i migreniků, jejichž onemocnění má často i psycho-sociální rozměr, přestože jsou v současnosti již známy jeho konkrétní humorální fyziologicko-patologické mechanismy.

U některých skupin pacientů je dobré doporučit zapojení do pacientského programu,

ovšem takového, který je veden či garantován odborníky. Podobně jako například pro pacienty s roztroušenou sklerózou je i pro pacienty s chronickou migrénou vhodný peer program (kontakt s vyškoleným pacientem, který dokáže druhého pacienta provést složitým obdobím, nasměrovat ho k odborné pomoci nebo mu efektivní formou předat dovednosti, tipy, podněty, které povedou ke zvýšení kvality života).

„Účinné techniky pro komunikaci lékař–pacient jsou především zrcadlení (legitimizace emocí, kterou používáme proto, abychom uznali pacientovo právo na emoce, na prožívání), parafráze (vlastními slovy zopakujeme to, co říká pacient; proto, abychom dali najevo zájem a to, že ho opravdu vnímáme), kladení otevřených (kontextových) otázek (pacient sám často neví, na co se má zeptat, pomáháme zviditelnit souvislosti obtíží) a metoda teach-back (ověření porozumění, díky němuž pacient aktivně zopakuje, co si z rozhovoru a doporučení odnáší),“ citujeme z článku, který je pro praktické neurology léčící nemocné s migrénou velmi přínosný.

Zdroj: Černá Tomanová J, Banýrová P. Psychologické aspekty adherence profylaktické medikace u migreniků – nástroje pro praxi. Neurol praxi 2020;21:130–132.