Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality

Komentář k článku Kvalita života pacientů s migrénou

Efekt fremanezumabu na kvalitu život u pacientů s chronickou migrénou, je pozoruhodná analýza sekundárních end pointů ze studie HALO CM, tedy pacientů s chronickou migrénou léčených fremanezumabem, a to jak ve schématu měsíčního, tak čtvrtletního podávání. Během studie byla analyzována celá řada škál měřících kvalitu života, včetně měření produktivity práce.

V současné chvíli je klíčovým faktorem pro možnost preskripce antiCGRP terapie z veřejného zdravotního pojištění v ČR jediné kritérium pokles počtu dnů s migrénou o více než 50 % a to do tří měsíců od nasazení medikace. Ostatní faktory jsou však prozatím v reálné praxi opomíjeny. Tato analýza jasně ukazuje, jak je důležité sledovat i kvalitu života a jaký dopad na tyto složky pro pacienty nasazení fremanezumabu má. Velmi zajímavým prvkem je zjištění, že došlo ke zvýšení celkové měřené produktivity, ale nedošlo ke snížení počtu dnů pracovní neschopnosti, a to ani v intervenčních větvích studie. Došlo však ke zvýšení aktivit mimo práci. Zde se nabízí komentář, že migrenici do práce docházejí, avšak jejich celkový výkon je výrazně snížen. A další pak, že pacient s chronickou migrénou musí výrazně omezovat mimopracovní aktivity, za účelem zachování schopnosti docházet do práce.

Limitujícím efektem ve studii je efekt placeba, ale zejména pouze 4týdenní doba sledování. Bylo by velmi zajímavé zjistit, jak se mění struktura života, mimopracovních aktivit a celková kvalita života v delším časovém horizontu, např. 3, 6, 12 měsíců. Z naší dosavadní praxe se zdá, že pacient po nasazení antiCGRP terapie jako by nevěřil celkovému zlepšení a po jistý čas si zachovává své obranné a ochranné životní mechanismy (vyhýbá se rizikovým aktivitám, šetří se) a až po jistém čase si uvědomí, že může žít kvalitní a plnohodnotný život bez či s jen minimální migrénou.

Odpověď na tuto otázku (v souladu s přáním autorů studie) přinese až reálná klinická praxe a sběr dat z této praxe. Což je i aktuálním tématem českých pracovišť léčících migrénu antiCGRP terapií.

Prim. MUDr. Lukáš Klečka Ph.D.

Městská nemocnice Ostrava