Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality

Komentář: Léčba fremanezumabem v měsíčním a kvartálním dávkovacím intervalu s absencí tzv. wearing‑off efektu

Článek autorů Blumenfelda, Stavanoviče, Ortegy a kol. si stanovil za cíl porovnat účinnost fremanezumabu aplikovaného v režimu měsíčním a kvartálním v období bezprostředně po podání dávky a v období konce dávkovacího intervalu pro zhodnocení tzv. wearing-off efektu.

Wearing-off efekt je popisován jako zhoršování příznaků nebo projevů onemocnění v období před podáním další dávky léčiva, které je dokumentováno u některých pacientů s intervalovým podáním léku. Dle doporučení je fremanezumab v subkutánní injekci aplikován nejen po měsíci, ale ve vyšší dávce i v intervalu tří měsíců. Proto se tato otázka nabízí a je třeba na ni odpovědět předtím, než budeme tento způsob léčby doporučovat pacientům.

Obecně je cílem preventivní léčby migrény redukovat frekvenci, intenzitu a trvání migrenózní ataky. Autoři zkoumali, zda je tento cíl splněn stejně v celém léčebném období. Jako zkoumanou skupinu si autoři vybrali účastníky studií HALO s epizodickou migrénou a HALO s chronickou migrénou v otevřené fázi sledování, kdy všichni účastníci již dostávali účinnou léčbu fremanezumabem, a to v režimu jednou měsíčně v dávce 225 mg nebo jednou za kvartál v dávce 675 mg.

V článku jsou podrobně popsány metodika i hodnocení výsledků, je tedy možno komentovat v podobě shrnutí. Při hodnocení se neprokázal prakticky žádný rozdíl mezi počtem migrenózních dnů v první a ve druhé polovině měsíce a nelišily se ani jejich průměrné počty v prvních třech týdnech oproti poslednímu týdnu měsíce. Rozdíl rovněž nebyl nalezen při porovnání 1.‒2. a 11.‒12. týdne léčby fremanezumabem.

Závěrem lze uvést, že analýza dat z této déletrvající třetí fáze klinické studie prokázala u pacientů léčených fremanezumabem při měsíčním i kvartálním podání setrvalý efekt bez poklesu účinnosti ke konci dávkovacího intervalu. Odpověď na otázku o konzistenci léčebných odpovědí v jednotlivých dávkovacích schématech je tedy nalezena a dávkovací schéma je možno bez obav navrhnout na míru a dle požadavků jednotlivých pacientů.

MUDr. Jolana Marková, FEAN

Neurologická klinika 3. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice

Vídeňská 800, 140 59 Praha 4

e-mail: jolana.markova@ftn.cz

Zdroj: Remedia 2021, roč. 31, č. 1. Dostupné z: http://www.remedia.cz