Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality

Komentář MUDr. Kotase k článku Redukce intenzity a trvání bolesti hlavy u pacientů s epizodickou a chronickou migrénou léčených fremanezumabem

Primárním cílem preventivní antimigrenózní terapie je snížit frekvenci migrén, jejich intenzitu (tíži) a trvání, zlepšit odpověď na léčbu akutních atak a celkově snížit disabilitu. Prokázalo se, že několik monoklonálních protilátek působících na calcitonin gene-related peptide (CGRP) nebo na jeho receptor významně snižuje frekvenci migrén. Snížení frekvence migrén bylo hlavním kritériem, které se hodnotilo při posuzování účinnosti monoklonálních protilátek. Ovšem kromě snížení počtu migrenózních dní a frekvence atak by kvalitní preventivní medikace měla snižovat též tíži a trvání zbývajících atak migrény.

Cílem této studie Ashiny a kol. bylo zjistit, zda fremanezumab signifikantně snižuje také intenzitu (tíži) a trvání migrenózních atak. Tato post hoc analýza vycházela ze tří mezinárodních 12týdenních multicentrických, randomizovaných, dvojitě slepých a placebem kontrolovaných studií u pacientů s chronickou migrénou (studie HALO CM), epizodickou migrénou (studie HALO EM) a u obtížně léčitelných pacientů, u kterých selhaly 2–4 předchozí klasické preventivní léky (studie FOCUS).

Ve všech třech studiích byli pacienti s chronickou nebo epizodickou migrénou randomizováni v poměru 1 : 1 : 1 do skupin, kde jim byl subkutánně podáván fremanezumab kvartálně 675 mg nebo jednou měsíčně 675 mg, 225 mg a 225 mg nebo každý měsíc dostávali placebo. Do analýzy bylo zahrnuto celkem 2 823 pacientů.

Před zahájením léčby (baseline) byl průměrný měsíční počet dní s bolestí hlavy střední nebo silné intenzity ve skupině pacientů s kvartálně podávaným fremanezumabem, měsíčně podávaným fremanezumabem a v placebové skupině 13,2, 12,8 a 13,3 ve studii HALO CM, 7,2, 6,8 a 6,9 ve studii HALO EM a 12,4,12,7 a 12,8 ve studii FOCUS. V porovnání s výchozím stavem (baseline) dosáhli pacienti v průběhu 12 týdnů studie významného procentuálního snížení zjištěného metodou nejmenších čtverců (least-squares mean, LSM) v počtu dní za měsíc provázených bolestí hlavy střední nebo silné intenzity: ve studii HALO CM ve skupině s kvartálním podáváním fremanezumabu činilo toto snížení 34,5 %, ve skupině s měsíčním podáváním fremanezumabu 36,2 % vs. 19,6 % při podávání placeba; ve studii HALO EM ve skupině s kvartálním podáváním fremanezumabu 40,7 %, ve skupině s měsíčním podáváním fremanezumabu 43,4 % vs. 17,9 % při podávání placeba a ve studii FOCUS představovalo snížení ve skupině s kvartálním podáváním fremanezumabu 36,5 %, ve skupině s měsíčním podáváním fremanezumabu 38,6 % vs. 3,5 % při podávání placeba. Ve všech případech byla hodnota p < 0,001.

Na začátku klinického sledování (baseline) představoval průměrný počet hodin s bolestí hlavy střední nebo silné intenzity za měsíc při kvartálním podávání fremanezumabu, měsíčním podávání fremanezumabu a v placebové skupině 66,4, 68,0 a 68,5 ve studii HALO CM, 33,3, 31,7 a 31,6 ve studii HALO EM a 59,2, 64,3 a 65,9 ve studii FOCUS. Během klinického sledování bylo pozorováno signifikantní snížení v LSM v měsíčním počtu hodin s bolestí hlavy alespoň střední intenzity: ve studii HALO CM činilo při kvartálním podávání fremanezumabu 24,4, při měsíčním podávání fremanezumabu 26,4 vs. 14,1 při podávání placeba; ve studii HALO EM představovalo u kvartálně podávaného fremanezumabu 14,5, u měsíčně podávaného fremanezumabu 15,5 vs. 8,1 při podávání placeba a ve studii FOCUS u kvartálně podávaného fremanezumabu 16,8, u měsíčně podávaného fremanezumabu 18,3 vs. 2,3 při podávání placeba. Ve všech případech byla hodnota < 0,001.

Tato analýza tedy ukázala, že kvartálně nebo měsíčně podávaný fremanezumab signifikantně snížil intenzitu (tíži) a trvání bolesti hlavy u pacientů s chronickou nebo epizodickou migrénou včetně pacientů s neadekvátní odpovědí na 2–4 předchozí preventivní antimigrenózní terapie. Fremanezumab tak splňuje kritéria optimální antimigrenózní preventivní medikace.

Zdroj: Ashina M, Cohen JM, Gandhi SK, Du E., Reduction in the severity and duration of headache following fremanezumab treatment in patients with episodic and chronic migraine. Headache 2021;00:1–11. https://doi.org/10.1111/head.14127

as. MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.

Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň