Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality

Konsenzus Evropské federace pro bolesti hlavy o definici rezistentní a refrakterní migrény

The Journal of Headache and Pain uveřejnil letos (červen, 2020) text se závěry expertů (pod vedením Simony Sacco, L´Aquila, Itálie), jak definovat těžkou rezistentní a refrakterní (obtížně léčitelnou) migrénu.

V úvodu autoři píší, že i přes pokroky v léčbě bolestí hlavy někteří pacienti s migrénou nedosáhnou při akutní a preventivní léčbě relevantní úlevy od bolesti. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout definici obtížně léčitelných migrén, aby se vytvořilo povědomí o existenci této skupiny pacientů, napomohlo zdravotnickým institucím v porozumění důsledků , položily se základy pro lepší porozumění patofyziologických faktorů a podpořili se další pokroky v terapii.

Definice byly stanoveny na základě konsensuálního postupu pomocí delfské metody.

Diagnóza rezistentní a refrakterní migrény u pacientů s migrénou s/bez aury nebo s chronickou migrénou je určena na základě předchozích preventivních linií léčby, které selhaly.

Rezistentní migréna je definována selháním nejméně tří skupin preventivních léků proti migréně a pacienti s rezistentní migrénou trpí bolestmi hlavy vedoucími k disabilitě alespoň po osm dní v měsíci, a to po tři po sobě jdoucí měsíce bez zlepšení. Diagnóza vychází ze zdravotnické dokumentace.

Refrakterní migréna je definována selháním všech dostupných preventivních prostředků a pacienti trpí nejméně po osm dní v měsíci bolestí způsobující disabilitu, a to po šest po sobě jdoucích měsíců.


Selhání léčby může zahrnovat nedostatečnou účinnost nebo nesnášenlivost.

Bolest hlavy vedoucí k disabilitě je definována jako bolest hlavy způsobující vážné narušení každodenních činností, i přes užívání úlevových léků s potvrzenou účinností v doporučené dávce a užívaných brzy po začátku ataky; je vyžadováno selhání alespoň dvou různých triptanů.


Zdroj:

Sacco et al. The Journal of Headache and Pain (2020) 21:76


Originální článek je volně dostupný na:

 https://www.cun.es/investigacion/publicaciones-cientificas/european-headache-federation-consensus-resistant-refractory-migraine