Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality

Lékové interakce antimigrenik (PharmDr. Josef Suchopár)

Antimigrenika jsou léčiva, která, až na výjimky, mají obecně poměrně značný potenciál k lékovým interakcím. Klasická antimigrenika mají serotonergní působení a vzácně mohou přispívat ke vzniku serotoninového syndromu, zejména u pacientů již léčených jinými serotonergními léky nebo užívajícími tramadol jako analgetikum. Metabolismus některých z nich je závislý na enzymech CYP3A4 nebo MAO-A, jejichž inhibice může v některých případech vést ke klinicky významnému zvýšení expozice a vzniku nežádoucích účinků nebo toxicity. Nová antimigrenika ze skupiny tzv. gepantů představují v oblasti lékových interakcí jistou výzvu, neboť tyto léky mají poměrně značný počet lékových interakcí, které jsou klinicky významné a vyžadují úpravy dávek nebo intervalu mezi dávkami, resp. četnosti dávek. Biologická léčiva naopak představují bezpečnou alternativu terapie, neboť lékové interakce nemají a je vysoce nepravděpodobné, že by se v budoucnosti na tomto konstatování cokoliv změnilo.

V prvním díle se PharmDr. Suchopár podrobně věnuje námelovým alkaloidům a triptanům, v díle druhém pak ditanům, gepantům a monoklonálním protilátkám.

Závěrem autor shrnuje

„Námelové alkaloidy, včetně kodergokrinu (léčivý přípravek Secatoxin®), mají velmi vysoký interakční potenciál. Interagují na podkladě inhibice nebo indukce CYP3A4, přičemž důsledkem inhibice CYP3A4 jsou projevy toxicity těchto léčiv, s případným fatálním zakončením. Vedle řady inhibitorů ze skupiny léků je nezbytné vzít v úvahu řadu inhibitorů CYP3A4 přírodního původu, které mohou mít středně silný, nebo dokonce i silný inhibiční efekt. Jedná se o černý pepř (inhibitorem je piperin), zelený čaj, resp. extrakt ze zeleného čaje (inhibitorem jsou galokatechiny), grapefruitovou šťávu (inhibitorem je zejména naringin), řadu léčivých rostlin (smuteň hořká, dřišťál osinatý, kurkuma dlouhá a další).

Rovněž některé triptany mají značný interakční potenciál. Týká se to zejména eletriptanu, který je citlivým substrátem CYP3A4, podobně jako námelové alkaloidy. Dále pak sumatriptanu a rizatriptanu, které jsou citlivými substráty MAO-A. V této souvislosti je nezbytné uvést, že značné množství přírodních látek, resp. extraktů z rostlin používaných jako doplňky stravy má MAO-A inhibiční aktivitu. To se týká nejen třezalky tečkované, ale též harmaly mnohodílné nebo rozchodnice růžové. Jiné triptany mají nižší potenciál pro lékové interakce, což se týká zejména almotriptanu, naratriptanu a zolmitriptanu. To však neznamená, že tyto triptany nemají žádné lékové interakce, neboť i tato léčiva působí serotonergně a vyvolávají vazokonstrikci.

Lasmiditan má relativně nízký potenciál pro lékové interakce, není substrátem CYP3A4 a nevyvolává vazokonstrikci. Působí však serotonergně a není dosud známo, jakou měrou inhibuje transportní systémy P-gp a BCRP in vivo.

Gepanty (rimegepant a ubrogepant) jsou citlivými substráty zejména CYP3A4, a mají proto značné množství lékových interakcí jak s inhibitory, tak s induktory CYP3A4. Část z těchto lékových interakcí je natolik klinicky významná, že souběžné podávání je dokonce považováno za kontraindikované. U další části lékových interakcí je nezbytné upravit dávkování příslušného gepantu. Problematiku lékových interakcí gepantů však nelze považovat za uzavřenou, dá se očekávat, že budou postupně odhalovány další lékové interakce, které vyplývají z vlastností gepantů, tedy interakce na podkladě inhibice či indukce transportních systémů.

Biologická léčiva působící na CGRP nebo na receptor pro CGRP naproti tomu lékové interakce nemají a je vysoce pravděpodobné, že žádné lékové interakce nebudou objeveny ani v budoucnosti. Vlastnosti těchto léčiv takovou možnost prakticky vylučují.“

Celé články si můžete přečíst na níže uvedených odkazech.

Lékové interakce antimigrenik (1. část) | Migrena forum

Lékové interakce antimigrenik (2. část) | Migrena forum