Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Ajovy, Aktuality, Léčba anti-CGRP

Pozitivní doporučení NICE pro první anti-CGRP přípravek pro léčbu migrény: AJOVY® (fremanezumab)

TEL AVIV, Izrael, 12. března 2020. (BUSINESSWIRE) Farmaceutická společnost Teva (Teva Pharmaceutical Europe BV, pobočka společnosti Teva Pharmaceutical Industries Ltd., NYSE a TASE: TEVA) dnes oznámila, že Národní institut pro zdraví a klinickou kvalitu ve Velké Británii (NICE, National Institute for Health and Care Excellence) doporučil přípravek AJOVY® (fremanezumab) ve svém konečném stanovisku (Final Appraisal Document, FAD) pro prevenci migrény u dospělých s chronickou migrénou. NICE doporučuje terapii AJOVY® u pacientů s chronickou migrénou, kteří nereagovali nejméně na tři předchozí preventivní léčivé přípravky.

AJOVY® je jednou z několika monoklonálních protilátek speciálně navržených s cílem ovlivnit CGRP (calcitonin gene-related peptide), který je klíčovým mechanismem spouštějícím migrénu, a je prvním anti-CGRP preventivním lékem schváleným NICE. AJOVY® je dlouhodobě působící přípravek, který je možné aplikovat jedenkrát za měsíc nebo jedenkrát za tři měsíce. Ajovy® si může pacient aplikovat sám.1

Až do schválení přípravků s anti-CGRP působením byly možnosti preventivní léčby migrény v Evropě omezené a žádný z běžně používaných léků (antiepileptika, antidepresiva, betablokátory a botulotoxin) nebyl vyvinut speciálně se zaměřením na molekulární dráhu spouštějící migrénu.2

„Rozhodnutí NICE schválit použití AJOVY® v Národním zdravotním systému (NHS) v Anglii a Walesu pro pacienty s chronickou migrénou je fantastická zpráva," komentuje Dr. Mark Weatherall, prezident Britské asociace pro studium bolestí hlavy (British Association for the Study of Headache). „Každý, kdo se stará o lidi s chronickou migrénou, chápe, jak invalidizující tato neurologická choroba může být. Dlouho jsme čekali na dostupnost této nové skupiny léků, ale nyní již můžeme fremanezumab předepsat. Těší mne, když vidím, jaké rozdíly v životě mých nejtěžších pacientů tato léčba působí," řekl Dr. Mark Weatherall.

Migréna zůstává nedostatečně diagnostikována a nedostatečně léčena nejméně u 50 % všech pacientů. Méně než 50 % lidí s migrénou je diagnostikováno praktickým lékařem a méně než 30 % pacientů s migrénou je léčeno.3 Migréna se obvykle projevuje jako středně těžká až těžká pulzující bolest hlavy, často doprovázená nevolností a/nebo zvracením, s přecitlivělostí na hluk, světlo a/nebo zápach.4

Odhaduje se, že migréna postihuje jednoho z každých sedmi dospělých (v UK), ženy pak třikrát častěji než muže. Chronická migréna je definována jako 15 nebo více dnů bolestí hlavy a nejméně 8 dnů migrény v měsíci po dobu delší než tři měsíce. Chronickou migrénou trpí přibližně 900 000 dospělých v UK, u nichž má značný negativní vliv na kvalitu života.6,7 V Evropě je postiženo 15 % populace, což představuje nejvyšší podíl lidí s migrénou ze všech kontinentů.8

NICE doporučuje použití AJOVY® u pacientů s chronickou migrénou, kteří nereagovali na léčbu nejméně třemi preventivními léky. Toto rozhodnutí vychází z dokumentace předložené NICE pro posouzení (STA, Single Technology Appraisal). Po vydání tohoto dokumentu poskytne NICE formální doporučení pro NHS. Úplné doporučené postupy a podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách NICE.

Richard Daniell, výkonný viceprezident společnosti Teva pro evropský trh, rozhodnutí NICE komentoval: „Toto důležité rozhodnutí pomůže mnoha pacientům s migrénou zlepšit kvalitu života, a navíc znamená ze strany NICE uznání dopadu tohoto onemocnění, které nemocné velmi omezuje v jejich aktivitách. Jsme hrdí na to, že náš přípravek AJOVY® je prvním schváleným anti-CGRP preventivním lékem ve Velké Británii. NICE tím současně prokazuje nákladovou efektivitu, což vedlo k rozhodnutí o úhradě ze zdravotního pojištění ve Velké Británii. Doufáme, že fremanezumab bude k dispozici pro všechny dospělé pacienty s chronickou migrénou v celé Evropě."

Literatura

 1. AJOVY®▼ Příbalová informace pro pacienta. http://products.tevauk.com/mediafile/id/48238.pdf – Poslední úprava: březen 2020.
 2. Khan S, et al. CGRP, a target for preventive therapy in migraine and cluster headache: Systematic review of clinical data. Cephalalgia 2019; 39: 374–389. 
 3. Pavone E, et al. Patterns of triptans use: a study based on the records of a community pharmaceutical department. Cephalalgia 2007; 27:1000–1004.
 4. NHS – Migraine (www.nhs.uk/conditions/migraine/symptoms/) Last accessed: March 2020.
 5. Migraine Trust – Facts and Figures https://www.migrainetrust.org/about-migraine/migraine-what-is-it/facts-figures/ (figure based on current UK adult population from the Office of National Statistics - www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/articles/overviewoftheukpopulation/february2016) [Last accessed: March 2020].
 6. Buse DC, et al. Chronic Migraine Prevalence, Disability, and Sociodemographic Factors: Results from the American Migraine Prevalence and Prevention Study. Headache 2012; 52: 1456–1470. doi:10.1111/j.1526-4610.2012.02223.x
 7. Chronic migraine population calculated by using 12% of migraine population (1 in 7 total population) as cited by Buse (above) amongst context of current UK population statistics from Office of National Statistics. Population estimates for the UK, England and Wales, Scotland and Northern Ireland: mid-2018. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/mid2018 [Last accessed: March 2020].
 8. Stovner LJ, Andree C. 2010. Prevalence of headache in Europe: a review for the Eurolight project [Online] Available from: https://link.springer.com/article/10.1007/s10194-010-0217-0 [Accessed on 13 September 2018].


Základní údaje o AJOVY®(fremanezumab)
AJOVY® (fremanezumab) je indikován k profylaxi migrény u dospělých, kteří mají nejméně čtyři dny migrény za měsíc. Přípravek AJOVY® je k dispozici v předplněné jednorázové injekční stříkačce s dávkou 225 mg/1,5 ml se dvěma možnostmi aplikace: 225 mg měsíčně jako jedna podkožní injekce nebo 675 mg každé tři měsíce (čtvrtletně) aplikované jako tři podkožní injekce. Stejně jako u všech injekcí existuje možnost výskytu kožní reakce v okolí místa vpichu, např. zarudnutí, zatvrdnutí nebo svědění. Přípravek AJOVY může být po zácviku a poučení zdravotnickým profesionálem aplikován doma pacientem nebo jeho pečovatelem. Úplné informace o produktech jsou dostupné na webových stránkách společnosti Teva: http://products.tevauk.com/p/fremanezumab-728?productId=19035


O společnosti Teva
Společnost Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE a TASE: TEVA) vyvíjí a vyrábí léky ke zlepšení kvality života lidí již déle než sto let. Je světovým lídrem v oblasti generických a speciálních léčivých přípravků s portfoliem skládajícím se z více než 3 500 produktů téměř ve všech terapeutických oblastech. Přibližně 200 milionů lidí po celém světě užívá každý den lék vyrobený společností TEVA, která disponuje jedním z největších a nejkomplexnějších dodavatelských řetězců ve farmaceutickém průmyslu. Spolu s etablovanou pozicí v oblasti generických léčiv má společnost TEVA významný inovativní výzkum, který ústí v rostoucí portfolio specializovaných a biofarmaceutických produktů. Další informace najdete na www.tevapharm.com.

Disclaimer

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení (ve smyslu zákona o reformě vedení soudních sporů v oblasti soukromých cenných papírů z roku 1995) týkající se přípravku Ajovy®, která vycházejí ze současného přesvědčení a očekávání managementu a jsou zatížena značnými riziky a nejistotami v důsledku známých i neznámých faktorů, které mohou způsobit odlišné výsledky a výnosy v porovnání s těmito výhledovými prohlášeními. Mezi důležité faktory, které by mohly tyto rozdíly způsobit nebo k nim přispět, patří rizika týkající se:

 • obchodního úspěchu Ajovy; 
 • tržní konkurenceschopnosti, včetně konsolidace naší zákaznické základny a obchodních aliancí mezi našimi zákazníky; konkurence našich speciálních produktů; a konkurence ze strany společností s většími zdroji a kapacitami;
 • podnikání a provozu obecně, včetně problémů s výrobou nebo kontrolou kvality; přerušení našeho dodavatelského řetězce, a to i v důsledku potenciálních účinků vypuknutí epidemie COVID-19 na naši činnost v zeměpisných lokalitách ovlivněných vypuknutím infekce a na komerční operace našich zákazníků a dodavatelů, což je v současnosti celosvětovým problémem;

a další faktory uvedené ve Výroční zprávě za rok 2019 (k 31. prosinci 2019), včetně kapitol Risk Factors a Forward Looking Statements. Výhledová prohlášení jsou vztažena pouze k datu, kdy byla učiněna, a společnost TEVA na sebe nebere povinnost aktualizovat nebo revidovat jakákoli výhledová prohlášení nebo jiné informace zde obsažené, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí, a nebo dalších okolností. Upozorňujeme vás, abyste se na tato výhledová prohlášení nespoléhali.