Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality

Proč ne migréna?

Společnost Teva zahájila 12. září 2022 iniciativu „Why not migraine?“, která se zaměřuje na zátěž migrénou na pracovišti.

Cílem kampaně je zvýšit povědomí o problémech, kterým lidé s migrénou čelí na pracovišti. Iniciativa povzbuzuje společnosti a organizace, aby vytvořily přátelštější pracovní prostředí pro své zaměstnance, kteří trpí migrénou.

Kreativní koncept „Proč ne migréna?“ zpochybňuje status quo, že o migréně se na pracovišti nemluví a obvykle nejenže není vnímána jako priorita, ale většinou je považována za tabu. Společnost Teva věří, že tato aktivita vyvolá otevřený dialog o migréně mezi zaměstnanci a manažery s cílem zajistit, aby se migréně dostalo stejné pozornosti jako jiným důležitým tématům, mezi něž patří wellbeing, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, fyzické postižení a další nerovnosti.

Iniciativa byla inspirována nedávným udělením označení „Migraine Friendly Workplace Stamp“ společnosti Teva od European Migraine & Headache Alliance (EMHA).1

Toto označení oceňuje společnosti, které se zavázaly poskytovat „přátelské“ pracovní prostředí pro zaměstnance, ať už sami trpí migrénou, nebo mají kolegy, kteří jsou tímto stavem postiženi.

Projekt „Why not migraine?“ je spuštěn v rámci evropského Dne proti migréně (Migraine Day Action) a bude sdílen tradičními médii i prostřednictvím sociálních sítí a současně šířen k 20 000 zaměstnanců společnosti Teva ve více než 30 zemích evropského regionu jako součást iniciativy „Health and Wellbeing“.

Migréna postihuje více než 41 milionů dospělých v Evropě.2 Je třikrát častější u žen, u nichž je však migréna diagnostikována a léčena později než u mužů. Ženy často trpí delšími záchvaty migrény než muži, záchvaty migrény způsobují u žen větší disabilitu a vyžadují delší dobu rekonvalescence. Tato neviditelná a invalidizující nemoc vykazuje největší prevalenci ve věku mezi 35 a 45 lety, přičemž je postižen jeden z každých sedmi pracujících.2,3

Závažnost migrény byla prokázána v mnoha studiích, včetně evropského průzkumu společnosti Teva provedeného u 12 545 dospělých s migrénou a nazvaného „Beyond Migraine“, ve kterém 49 % pacientů uvedlo, že migréna snižuje jejich schopnost efektivně fungovat na pracovišti.4 Lidé s migrénou často své potíže skrývají, protože se obávají důsledků v podobě zhoršené pozice na pracovišti. Zatajování migrény vede k separaci v rámci pracovního kolektivu, k pocitu osamělosti a k depresi.5

Zdroj: 1. EMHA Migraine Friendly Workplace. https://www.emhalliance.org/for-workplaces/ [Accessed 31 August 2022]
2. Stovner L, et al. The global burden of headache: a documentation of headache prevalence and disability worldwide. Cephalalgia 27:193–210 [Accessed 31 August 2022]
3. Al-Hassany L, et al. Giving Researchers a Headache – Sex and Gender Differences in Migraine. Front Neurol 2020;11:549038. https://doi:10.3389/fneur.2020.549038 [Accessed 31 August 2022]
4. Beyond Migraine – The Real You. Survey conducted 2020. Teva Pharmaceuticals. Data on file.
5. Migraine at Work project of the World Health Education Foundation. European Transparency Register:http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/searchControllerPager.do?declaration=European+Headache+Alliance&search=search. [Accessed 31 August 2022]