Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality

Roční zpráva z registru ReMig za rok 2021

Roční zpráva z registru ReMig za rok 2021 byla představena na neurologickém sjezdu v Olomouci v přednášce MUDr. Dany Čtrnácté, na konferenci o bolesti v Brně ji prezentoval MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

ReMig (dále jen „registr“) je český registr pacientů s migrénou na biologické terapii. Jedná se o neintervenční multicentrické retrospektivně prospektivní longitudinální sledování pacientů s migrénou, kteří jsou léčeni přípravky biologické léčby. Registr byl založen v roce 2021 a správcem registru je Nadační fond HEDALGA ve spolupráci s výborem Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy České neurologické společnosti ČLS JEP (Czech Headache Society). Provoz registru, technické zabezpečení a analýzu dat zajišťuje společnost Value Outcomes s.r.o., která je současně zpracovatelem osobních údajů v rámci registru.

Registr zahrnuje pacienty léčené biologickou léčbou v centrech pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy v České republice. Ke dni 31. 12. 2021 bylo v registru evidováno celkem 231 pacientů, kteří mají dostupná data o biologické léčbě z celkem 10 center v České republice.

V registru výrazně převažovaly ženy (87,9 %), průměrný věk byl ke konci roku 46,8 roku a v době diagnózy bylo pacientům v průměru 18,9 roku. Přes 70 % pacientů mělo v době poslední návštěvy plný úvazek.

Migréna v rodinné anamnéze byla zaznamenána u 64,1 %. Chronickou migrénu mělo celkem 21,6 % pacientů, zbylých 78,4 % mělo diagnózu epizodické migrény. Z toho se u 76,8 % jednalo o migrénu bez aury a 23,2 % pacientů mělo migrénu s aurou. Nejčastěji zaznamenanou komorbiditou bylo psychiatrické (32,4 %) a kardiovaskulární onemocnění (28,7 %).

Při zahájení biologické léčby potřebovalo akutní léčbu migrény celkem 97,8 % pacientů. Tento podíl v průběhu léčby klesal, po devíti měsících potřebovalo akutní léčbu 80,4 % pacientů.

Před zahájením biologické léčby byla průměrná hodnota počtu dnů s migrénou (MMD) 10,9 dne. Po zahájení biologické léčby došlo k výraznému poklesu, po devíti měsících léčby byla průměrná hodnota MMD rovna 3,1 dne. Bolest hlavy při nadužívání medikace (MOH) byla při zahájení biologické léčby zaznamenána u 33,8 % pacientů. Po třech měsících léčby podíl pacientů s MOH klesl na 2,2 % a při dalších kontrolních návštěvách už nebyl zaznamenán žádný pacient s MOH. Ke konci roku 2021 ukončilo léčbu 0,9 % pacientů.

Více informací naleznete na adrese: https://remig.cz/ nebo na: https://www.hedalga.cz/o_nas.html.