Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality

Studie PEARL na sympoziu M & M DAYS®

PEARL je 24měsíční studie, která sleduje pacienty s migrénou, kteří zahájili léčbu fremanezumabem. Hlavními cíli studie je vyhodnotit účinnost fremanezumabu na snížení počtu dnů s migrénou za měsíc (MMD), disabilitu spojenou s migrénou a použití akutní úlevové medikace na bolest hlavy. Do studie jsou začleněni i pacienti přecházející z jiné biologické léčby migrény. Studie probíhá ve 100 centrech v 11 evropských zemích, včetně ČR, s plánovaným počtem zařazených pacientů 1 100.

O studii PEARL na sympoziu M & M DAYS®, které se konalo 7.–8. 10. 2022 v Brně, referovala primářka MUDr. Jolana Marková, FEAN (Neurologická klinika 3. LF UK a FTN, Praha). „V reálné praxi u našich pacientů s migrénou, které léčíme anti-CGRP protilátkami, stále promýšlíme několik dosud neuzavřených témat, jako je otázka optimální délky léčby u respondérů, jaký volit další lék u těch, kteří na léčbu nereagují dostatečně nebo u kterých se objevily nežádoucí účinky, a jak postupovat u pacientů s rezistentní migrénou a potřebou kombinované terapie,“ uvedla primářka Marková.

Na většinu otázek mohou dát odpověď výsledky uvedené studie. Většina zařazených do studie má chronickou migrénu (CM, 77,1 %), 22,9 % má epizodickou migrénu (EM). Střední doba od začátku migrény do nasazení léčby byla 25,5 roku (± 13,5 roku). Nejčastějšími komorbiditami byly deprese, hypertenze a sezonní alergie. Předchozí profylaktická léčba obsahovala antiepileptika, β-blokátory, tricyklická antidepresiva, botulotoxin, sartany, blokátory kalciových kanálů a erenumab. Průměrný výchozí počet dnů s migrénou (MMD) byl 15,1 dne, počet atak vyžadujících akutní medikaci 10,9 za měsíc. V České republice je do této studie zařazeno celkem 100 pacientů.

Plánovaná interim analýza po šesti měsících sledování potvrdila, že fremanezumab působí klinicky významnou redukci MMD: 54,7 % ze všech pacientů dosáhlo ≥ 50% snížení MMD; 71,2 % pacientů s CM dosáhlo snížení o ≥ 30 % MMD. V šestém měsíci došlo mezi všemi pacienty ke snížení MMD o 8,0 dne. Redukoval se i průměrný počet dnů, kdy pacienti potřebovali akutní medikaci, a to o 6,5 dne.

Studie PEARL stále běží, sledování potrvá dva roky a budoucí výsledky poskytnou nové údaje jak o účinnosti, tak i bezpečnosti podávání fremanezumabu.