Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality, Léčba anti-CGRP

Účinnost a bezpečnost fremanezumabu přetrvává déle než 12 měsíců

Uveřejněno na American Academy of Neurology Annual Meeting 2019 (7. května).

Měsíční a čtvrtletní léčba přípravkem Ajovy (fremanezumab) snižuje průměrný měsíční počet dnů s migrénou, a to po dobu 12 měsíců u epizodické i chronické migrény. Svědčí o tom výsledky dlouhodobého sledování
1 890 pacientů, z nichž 1 278 dokončilo předchozí placebem kontrolované studie s fremanezumabem, k nimž přibylo 312 nových pacientů (tabulka 1).Další údaje ukázaly, že míra odpovědí ve 12. měsíci byla podobná jako v dřívějších obdobích.

Tab 1. Dlouhodobá účinnost fremanezumabu u chronické i epizodické migrény


Fremanezumab 225 mg měsíčně Fremanezumab 675 mg čtvrtletně
Epizodická migréna (n=780) od počátku do 12. měsíce


Změna MMD ≥ 50%
-5.1
-5.2
Podíl léčebných odpovědí 68%
66%
Změna v počtu MHD s minimálně středně těžkou/jakoukoli bolestí

-4.2/-4.8

-4.4/-4.9
Chronická migréna (n=1 110) od počátku do 12. měsíce


Změna MMD ≥ 50%
-8.1
-7.2
Podíl léčebných odpovědí
57%
53%

Změna v počtu MHD s minimálně středně těžkou/jakoukoli bolestí

-6.8/-7.8

-6.4/-7.2

MMD měsíční počet dní s migrénou; MHD měsíční počet dní s bolestmi hlavy


V post hoc analýze 548/813 pacientů s chronickou migrénou na počátku studie, u nichž došlo k regresi na epizodickou migrénu, udávalo, že měsíční počet dnů s bolestmi hlavy (MHD) a počet dnů s migrénou (MMD) a počet dnů s úlevovou medikací postupně klesal od výchozích hodnot do 6. a 12. měsíce, a to při léčbě oběma dávkovacími schématy.

(Tabulka 2) 3

Tab 2. Účinnost fremanezumabu v 6. a 12. měsíci u pacientů, u nichž došlo k regresi chronické migrény na epizodickou


Fremanezumab 225 mg měsíčně Fremanezumab 675 mg čtvrtletně
Změna MHD od počátku do 6./12. měsíce
-7.7/-8.5
-7.6/-8.8

Změna MMD od počátku do 6./12. měsíce

-9.2/-10.4

-8.9/-10.3

Změna v počtu dní s úlevovou medikací od počátku do 6./12. měsíce
-7.2/-8.1
-7/-8.2


Literatura