Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality

Účinnost fremanezumabu u pacientů s komorbiditní depresí

Dvě samostatné analýzy prezentované na Migraine Trust International Symposium (MTIS) prokazují účinnost fremanezumabu v léčbě migrény u pacientů s migrénou a komorbidní depresí. [1,2]

Deprese a úzkost jsou běžnými komorbiditami, se kterými se setkává přibližně polovina všech pacientů s migrénou a jsou spojeny s větší bolestí, invaliditou a sníženou kvalitou života. [1-4]

Fremanezumab (Ajovy) se ukázal jako účinná preventivní léčba migrény u řady pacientů včetně pacientů s depresí a úzkostí. [5-7]

V obou studiích se prokázalo, že čtvrtletní i měsíční podávání fremanezumabu je účinné při snižování počtu záchvatů migrény za měsíc o více než 50 % ve srovnání s placebem. [1,2] Psychiatrické komorbidity jsou u pacientů s migrénou běžné (až 47 % má depresivní a až 58 % úzkostnou poruchu, část pacientů trpí oběma poruchami), proto má tento výsledek vysokou klinickou relevanci. [4]

První studie je analýzou shromážděných dat ze dvou předchozích šestiměsíčních RCT: HALO a FOCUS. Nová studie, která byla prezentována na MTIS, měla za cíl analyzovat účinnost čtvrtletního nebo měsíčního podávání fremanezumabu oproti placebu u lidí s migrénou a jednou nebo více psychiatrickými komorbiditami. [1]

Výsledky po třech měsících ukázaly, že 32 % pacientů užívajících čtvrtletní fremanezumab (n=61) a 36 % pacientů užívajících měsíční fremanezumab (n=75) dosáhlo ≥ 50% snížení počtu dní migrény za měsíc (MMD) ve srovnání s 19 % u těch, kteří užívali placebo (n=42), a tento podíl se zvýšil při pokračování léčby nebo po přechodu na fremanezumab v šestém měsíci. [1]

Druhá studie představuje dílčí analýzu pacientů z RCT fáze IIIb (FOCUS). Tato studie měla za cíl vyhodnotit účinnost čtvrtletní nebo měsíční aplikace fremanezumabu u pacientů s CM nebo EM, kteří zaznamenali nedostatečnou odpověď na dvě až čtyři třídy předchozí preventivní léčby migrény. Subanalýza hodnotila účinnost léčby u podskupiny pacientů s migrénou, kteří měli komorbidní depresi. [2]

Snížení bylo pozorováno jak u MMD, tak u dnů s bolestí hlavy za měsíc při čtvrtletním i měsíčním podávání fremanezumabu ve srovnání s placebem. Rozdíly byly také pozorovány v četnosti a tíži deprese (podle dotazníku PHQ-9) [8], což naznačuje, že účinná léčba migrény může také pozitivně ovlivnit depresi.

V rámci MTIS byly zveřejněny i podrobnosti o zařazování pacientů do studie UNITE. [9] Tato 28týdenní studie, bude hodnotit účinnost a bezpečnost fremanezumabu u dospělých pacientů s chronickou a epizodickou migrénou a velkou depresivní poruchou.

Zdroje

[1] Lipton et al. Efficacy of Quarterly and Monthly Fremanezumab in Patients With Migraine and Psychiatric Comorbidities. Abstract accepted for MTIS 2022. MTIS2022-229

[2] Pozo-Rosich et al. Fremanezumab Efficacy in Migraine Patients With Prior Inadequate Response to ≥3 Preventive Migraine Medication Classes and Depressive Symptoms. Abstract accepted for MTIS 2022. MTIS2022-230

[3] Lanteri-Minet et al. Anxiety and depression associated with migraine: Influence on migraine subjects' disability and quality of life, and acute migraine management. Pain. 2005; 118: 319- 326.

[4] Minen et al. Migraine and its psychiatric comorbidities. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016; 87: 741- 749.

[5] Lipton et al. Long-Term Efficacy of Fremanezumab in Patients with Chronic Migraine and Comorbid Moderate to Severe Depression. Presented at the American Academy of Neurology 61st Annual Meeting Philadelphia, Pennsylvania, USA May 4–10, 2019. P144

[6] Winner et al. Long-Term Efficacy of Fremanezumab in Chronic and Episodic Migraine Patients Who Failed at Least One Prior Migraine Preventive Medication: Results of a 1-Year Study. Presented at the American Headache Society 61st Annual Scientific Meeting, Philadelphia, Pennsylvania, USA July 11–14, 2019. P151

[7] Silberstein et al. Long-Term Efficacy of Fremanezumab in Chronic and Episodic Migraine Patients with Acute Medication Overuse at Baseline: Results of a 1-Year Study. Presented at the American Headache Society 61st Annual Scientific Meeting, Philadelphia, Pennsylvania, USA July 11–14, 2019. P107

[8] PHQ-9 assessment tool. https://www.apa.org/pi/about/publications/caregivers/practice-settings/assessment/tools/patient-health [accessed 26 August 2022]

[9] Lipton et al. A Phase 4 Study of Fremanezumab for Preventive Migraine Treatment in Patients With Major Depressive Disorder: Baseline Patient Characteristics in UNITE. Abstract accepted for MTIS 2022. MTIS2022-231