Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality

Účinnost fremanezumabu u pacientů s migrénou, kteří byli dříve léčeni jinou monoklonální protilátkou proti CGRP [1]

Monoklonální protilátky (mAb) proti CGRP (calcitonin gene-related peptide) v preventivní léčbě migrény jsou podle výsledků klinických studií účinné a dobře snášené. Přesto existují pacienti, jejichž odpověď na mAb není dostatečná či se u nich objevily nežádoucí účinky, u těchto pacientů by mohl být řešením switch na monoklonální protilátku s jiným mechanismem účinku. K dispozici jsou údaje z reálné praxe v podobě kazuistických sdělení či retrospektivních kohortových studií.

Cílem prospektivní studie FINESSE, jejíž předběžné výsledky byly prezentovány na Německém kongresu o bolesti v říjnu 2022, bylo zhodnotit účinnost změny léčby ve smyslu snížení počtu dnů s migrénou za měsíc (MMD).

Primárním cílem studie je snížení MMD ≥ 50 % během tří měsíců podle hodnocení pacientů (MIDAS a Six-Item Headache Impact Test, HIT-6). Dalším hodnoceným parametrem byly změny v užívání akutní medikace (ve 3. měsíci po první dávce).

Výsledky interim analýzy

  • Celkem 42,8 % pacientů, kteří přešli z jiných anti-CGRP mAb (většinou z důvodu nedostatečné účinnosti) na fremanezumab pro profylaxi migrény, dosáhlo ≥ 50% snížení průměrného MMD během tří měsíců.
  • Bylo dosaženo zlepšení pacientem hlášených výsledků (MIDAS, HIT-6) a také snížení průměrného měsíčního počtu dnů s akutní medikací.

Data poskytují prospektivní důkazy z reálného praxe, že léčba fremanezumabem vede k významnému snížení MMD u pacientů, u nichž dříve selhala léčba jinými anti-CGRP mAb. Tyto údaje naznačují, že přechod z jiných anti-CGRP mAb na fremanezumab může být nadějnou volbou.

Zdroj

[1] Straube A, et al. Real-World Effectiveness of Fremanezumab in Patients with Migraine who switched from another mAb targeting the CGRP pathway (subgroup analysis from FINESSE). Prezentováno na Německém kongresu o bolesti (Deutscher Schmerzkongress), který se konal 19.–22. října 2022.