Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality

Vliv fremanezumabu na symptomy u pacientů s migrénou a nadužíváním medikace: subanalýza studie HALO CM

Autoři studie, jejíž závěry uveřejnil The Journal of Headache and Pain, hodnotili účinnost fremanezumabu u pacientů s chronickou migrénou (CM) s nadužíváním medikace (medication overuse headache, MOH) i bez něj na základě dat z dvanáctitýdenní studie HALO CM. Podle jejich závěrů je fremanezumab účinný v prevenci chronické migrény bez ohledu na přítomnost MOH. 

Post hoc analýzy hodnotily vliv léčby fremanezumabem u pacientů s MOH nebo bez něj na četnost a závažnost bolestí hlavy (alespoň středního stupně) a na výsledek šestibodové stupnice Headache Impact Test (HIT-6) a na skóre Migraine-Specific Quality of Live (MSQoL). Nemocní byli randomizováni k subkutánní aplikaci fremanezumabu 675 mg čtvrtletně a k aplikaci placeba v týdnu 4 a 8, nebo k aplikaci 675 mg fremanezumabu v úvodní dávce a následně v týdnech 4 a 8 k aplikaci dávky 225 mg, respektive k aplikaci placeba v měsíčních intervalech.

MOH bylo charakterizováno jako užívání akutní léčby bolesti hlavy po více než 15 dní v měsíci, užívání specifické akutní léčby migrény déle než 10 dní v měsíci nebo kombinovaná léčba delší než 10 dní v měsíci.

Z celkem 1 130 pacientů zařazených do studie HALO CM bylo u 587 z nich (51,9 %) na začátku studie přítomno MOH. Fremanezumab aplikovaný čtvrtletně snížil oproti placebu měsíční počet dní s bolestí o 2,2 dne (95% CI: –3,1 až –1,2) a při měsíčních intervalech podávání o 2,7 dne (95% CI: –3,7 až –1,8; p < 0,0001) u pacientů s MOH. U pacientů bez MOH došlo při čtvrtletní aplikaci k redukci počtu dní s bolestí v měsíci o 1,4 dne (95% CI: –2,3 až –0,5, p = 0,0026); při podávání měsíčně také o 1,4 dne (95% CI: –2,3 až –0,6; p = 0,0017). Statisticky významně více pacientů léčených fremanezumabem mělo ≥ 50% redukci počtu dní s bolestí hlavy oproti placebu bez ohledu na výchozí MOH. U nemocných s MOH při čtvrtletní aplikaci dosáhlo 50% redukce 70/201, tj. 34,8 %; při měsíční aplikaci 78/198, tj. 39,4 %, vs. placebo – 26/188 tj. 13,8 %. U pacientů bez MOH vedla čtvrtletní aplikace k 50% redukci u 71/174 (40,8 %), měsíční aplikace k 75/177 (42,4 %) oproti placebu – 41/183 (22,4 %). Fremanezumab zlepšil skóre HIT-6 a MSQoL. Podstatně více pacientů léčených fremanezumabem se nevrátilo k MOH: při čtvrtletní aplikaci ve 111/201 (55,2 %) případů, při měsíční aplikaci ve 120/198 (60,6 %) oproti placebu – 87/188 (46,3 %) případů.

Zdroj: Silberstein DS, et al. The impact of fremanezumab on medication overuse in patients with chronic migraine: subgroup analysis of the HALO CM study. J Headache Pain 2020;21:114. https://doi.org/10.1186/s10194-020-01173-8