Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality

Vliv fremanezumabu u pacientů s chronickou migrénou na redukci nadužívání léků proti bolesti hlavy

Pacienti s chronickou migrénou (CM) často užívají léky na akutní bolest hlavy, včetně triptanů, derivátů ergotaminu, opioidů a jednoduchých a kombinovaných analgetik, které často ústí v nadužívání léků (medication overuse, MO). To může vést k progresi disability a dalšímu snížení kvality života. Preventivní terapie migrény se doporučuje u pacientů se selháním nebo nadužíváním akutních (úlevových) léků s častými záchvaty (≥ 4 dny) bolestí hlavy za měsíc, s bolestmi hlavy, které zasahují do každodenních činností i přes akutní léčbu, nebo u pacientů s nežádoucími účinky při úlevové léčbě. Navzdory potenciálním přínosům není konvenční preventivní terapie využívána a adherence k léčbě je nedostatečná pro nízkou účinnost nebo nepřijatelné nežádoucí účinky. Nové preventivní léčivé přípravky na principu blokády CGRP snižují četnost migrenózních atak a redukují nutnost akutní úlevové terapie. Cílem autorů publikované post hoc analýzy bylo ověřit na datech ze studie fáze III HALO CM, jak fremanezumab redukuje nadužívání analgetické medikace.

Post hoc analýza

Autoři hodnotili účinnost fremanezumabu, plně humanizované monoklonální protilátky, která selektivně blokuje CGRP u pacientů s chronickou migrénou (CM) s nadužíváním léků a bez nich (MO). Ve 12týdenní studii byli pacienti s CM randomizováni k aplikaci fremanezumabu čtvrtletně (675 mg/placebo/placebo), měsíčně (675 mg/225 mg/225 mg) nebo k aplikaci placeba. Post hoc analýza hodnotila vliv fremanezumabu u pacientů s MO a bez MO na redukci průměrného počtu dní v měsíci s alespoň středně závažnou bolestí hlavy (headache days, HD), na výsledky šestibodového dotazníku (six-item Headach Impact Test, HIT-6) a výsledky dotazníku zjišťující kvalitu života migreniků (Migraine-Specific Quality of Life, MSQoL).

Jako MO byl hodnoceno užívání léků na akutní bolest hlavy po alespoň 15 dní v měsíci či jako užívání specifické akutní antimigrenózní medikace nebo kombinované medikace po alespoň 10 dnů v měsíci.

Výsledky

Z 1130 pacientů zařazených do analýzy nadužívalo medikaci 587 jedinců (51,9 %).

U pacientů s MO fremanezumab výrazněji redukoval průměrný HD než u pacientů bez MO (v porovnání s placebem): 

U pacientů s MO fremanezumab podávaný čtvrtletně snížil průměrný (k placebu adjustovaných LS) měsíční počet dní s bolestí hlavy (HD) o 2,2 dne (p < 0,0001) a fremanezumab podávaný měsíčně redukoval HD o 2,7 dne (p < 0,0001).

U pacientů bez MO fremanezumab podávaný čtvrtletně snížil HD o 1,4 dne (p = 0,0026) a fremanezumab podávaný měsíčně redukoval průměrný HD o 1,4 dne (p = 0,0017).

Podstatně více pacientů léčených fremanezumabem mělo ≥ 50% snížení HD, bez ohledu na výchozí stav MO:

U pacientů s MO fremanezumab čtvrtletně redukoval alespoň o 50 % HD u 70/201 (34,8 %) pacientů a při měsíční aplikaci u 78/198 [39,4 %] pacientů. U placeba došlo k 50% redukci HD u 26/188 (13,8 %) nemocných.

U pacientů bez MO fremanezumab čtvrtletně redukoval alespoň o 50 % HD u 71/174 (40,8 %) pacientů a při měsíční aplikaci u 75/177 [42,4 %] pacientů. U placeba došlo k 50% redukci HD u 41/183 (22,4 %) nemocných.

Podstatně více pacientů léčených fremanezumabem se nevrátilo k MO:

u fremanezumabu čtvrtletně zůstalo bez MO 111/201 (55,2 %), měsíčně 120/198 (60,6 %) oproti placebu 87/188 (46,3 %).

Fremanezumab zlepšil skóre HIT-6 a MSQoL.

Fremanezumab je účinný v prevenci migrény u pacientů s CM bez ohledu na MO a prokázal přínos oproti placebu při snižování MO.

Zdroj: Silberstein SD, et al. The impact of fremanezumab on medication overuse in patients with chronic migraine: subgroup analysis of the HALO CM study. The Journal of Headache and Pain (2020) 21:114 https://doi.org/10.1186/s10194-020-01173-8