Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality

Význam pacientských programů při léčbě migrény

Nedávno jsme se setkali s paní neuroložkou MUDr. Ingrid Niedermayerovou, která působí v Brně ve specializovaném Centru pro léčbu bolesti hlavy a povídali jsme si s ní o významu pacientských programů a jejich přínosu při léčbě pacientů trpících migrénou.

  • Paní doktorko, pracujete ve dvou Centrech, která se specializují na léčbu migrény. Mohla byste nejprve tato Centra trochu představit?


Pracuji ve velkém Centru na Neurologické klinice Fakultní nemocnice Brno. Zde o pacienty pečují čtyři lékaři a každý den je několik ordinačních hodin vyčleněno pro pacienty, které trápí bolest hlavy. V rámci republiky ale také existují i menší soukromá specializovaná Centra, která doplňují síť specializovaných pracovišť a v jednom z nich působím i já. Toto specializované Centrum pro léčbu bolesti hlavy je umístěno na poliklinice na Makovského náměstí v Brně a zde rovněž nabízím pomoc pacientům s nejrůznějšími typy bolesti hlavy. Jsou mezi nimi také pacienti s chronickými bolestmi hlavy, kterým může pomoci nová moderní léčba migrény.

  • Právě tato preventivní léčba může pomoci pacientovi snížit četnost a intenzitu záchvatů migrény. Nicméně u takové nové léčby je třeba mnohé s pacienty probrat podrobněji, a to chce čas. Aktuálně v oblasti pomoci pacientům se zvládáním migrény působí pacientský program Migrena Kompas . Jaká je Vaše zkušenost s programem podpory pacientů tohoto typu a jak může podle Vás přispět k úspěšné léčbě pacienta trpícího migrénou?


Spolupráce mezi Migréna kompas a pacientem je dle mého názoru moc dobrá věc. Nabídka pomoci specialistek pacientského programu Migrena Kompas je výborný nápad, neboť zahrnuje bezplatnou přímou nebo nepřímou interakci pacienta a specialistky pacientského programu, která má pomoci při zvládání medikace, její aplikace a/nebo jiných problémů spojených s onemocněním migrénou..

Pacienta s chronickou migrénou, u kterého předpokládáme, že by mu pomohla nová moderní léčba, potřebujeme vyšetřit opravdu důkladně. Schůzka se může klidně protáhnout na hodinu a půl, a přesto ne vždy zvládneme detailně probrat vše týkající se praktické stránky věci. V případě, že se pacienti rozhodnou vstoupit do pacientského programu Migrena Kompas Klub mají možnost benefitovat ze služby konzultací o správných postupech injekční aplikace léku (pacient si aplikuje lék jednou za měsíc, nebo tři dávky jednou za tři měsíce).

Pro nácvik aplikace máme v Centru vyhrazen čas první den, kdy se lék nasazuje, pak přicházejí pacienti do Centra ještě po měsíci, kdy je možné instruktáž zopakovat, ale potom už by pacienti měli být schopni si injekci podat sami.

Výhodu pacientského programu vnímám i v tom, že specialistky pacientského programu Migréna kompas mohou k pacientovi přijít do domácího prostředí a tam mu v klidu vysvětlí, jak lék aplikovat (ovšem sami jej nikdy neaplikuji), jak ho uchovávat a jak s ním manipulovat. Také nácvik aplikace léku může trvat déle, protože mnozí lidé se injekcí bojí. A s tím vším může pomoci specialista pacientského programu Migrena Kompas Klub.

Specialisté pacientského programu Migréna Kompas Plus dále poskytují určitou „psychologickou“ podporu pacientům při řešení obtíží spojených s onemocněním a jeho léčbou. Osobně od svých pacientů vím, že někteří specialisté mají doslova „zklidňující psychologický efekt“ na pacienty, takže i ti, kteří k nim přijdou úplně „rozklepaní“, tak po setkání odcházejí vyrovnaní a v pohodě. Když se zeptám, zda potřebují ještě něco dovysvětlit, tak říkají, že ne, že to všechno probrali se svou specialistou pacientského programu.

V neposlední řadě jako pozitivum vnímám, že specialisté tohoto pacientského programu mají předchozí dlouholetou zkušenost i ze spolupráce s pacienty s onemocněním roztroušenou sklerózou, kde tyto služby pacientské podpory a zvládání nemoci (včetně pomoci s technikou samotné aplikace předepsaného léku) běží už řadu let.