Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality

Zaměřeno na 9. výroční kongres Evropské neurologické společnosti (EAN 2023)

Zaměřeno na CGRP: Jak se rozhodnout v klinické praxi


Profesor Messoud Ashina zahájil sympozium společnosti Teva prezentací léčby monoklonální protilátkou proti CGRP (calcitonin gene-related peptide) s nejnovějšími daty, která vyplynula z třetí průběžné analýzy studie PEARL. V první části diskuse pak Claudia Altamura tvrdila, že neexistují rozdíly v účinnosti mezi vazbou na receptor CGRP nebo ligand CGRP. Giorgio Lambru však předložil data podporující větší přínos při vazbě na ligand CGRP. Dále řečníci rozebírali, zda lze migrénu a komorbidní depresi řešit jediným léčivým přípravkem, přičemž Claudia Altamura poukázala na výsledky studie UNITE, která naznačuje, že takový přípravek existuje.

V anketě na počátku sympozia 38 % hlasujících uvedlo, že je lepší zaměřit se na ligand, a po prezentacích se počet takto hlasujících zvýšil na 69 %. Zhruba 65 % účastníků bylo přesvědčeno, že migrénu a komorbidní depresi lze vyřešit jediným lékem, a v průběhu sympozia se jejich názor nezměnil.


Antagonisté CGRP jako lék první volby v terapii migrény


Profesor Ashina představil účinnostní data ze studií fáze III, která svědčí o tom, že monoklonální protilátky proti CGPR (mAb anti-CGRP) vykazují v porovnání s placebem významné zlepšení v řadě primárních cílů, včetně vysokého počtu respondérů, rychlého nástupu a trvalé dlouhodobé účinnosti. Poznamenal, že tato zlepšení byla také pozorována napříč podskupinami pacientů. Profesorka Cristina Tassorelli dále předložila nákladovou analýzu podporující použití mAb anti-CGRP až po vyzkoušení několika jiných léků. Během tohoto bloku se panel diskutujících věnoval faktorům ovlivňujícím nákladovou efektivitu mAb anti-CGRP, včetně počátečních nákladů oproti potenciálním nákladům na společenské důsledky migrény.


Účinnost a bezpečnost fremanezumabu v reálném světě: 3. průběžná analýza panevropské studie PEARL


Profesoka Tassorelli prezentovala hlavní výsledky třetí průběžné analýzy studie PEARL, která byla provedena po šesti měsících léčby fremanezumabem u všech zařazených pacientů. Do analýzy bylo zahrnuto 968 pacientů s epizodickou migrénou (EM, 33,1 %) a s chronickou migrénou (CM, 66,9 %). Celkem 58,5 % pacientů zaznamenalo ≥ 50% snížení počtu dnů s migrénou v měsíci oproti výchozí hodnotě (EM: 66,7 %, CM: 54,1 %).


Účinnost fremanezumabu po switchi z jiné mAb anti-CGRP: třetí interim analýza studie PEARL


Tato třetí interim analýza studie PEARL (real-world) také hodnotila účinnost fremanezumabu u podskupiny pacientů, kteří přešli na tento lék z jiné mAb anti-CGRP. Z 1 140 zařazených do studie PEARL přešlo 62 pacientů na fremanezumab z jiné mAb anti-CGRP dráhy (41,9 % pacientů přerušilo předchozí terapii pro nedostatečnou účinnost a 58,1 % z jiných důvodů).

Téměř jedna třetina (32,3 %) dosáhla během prvních šesti měsíců léčby fremanezumabem ≥ 50% snížení počtu dnů s migrénou v měsíci oproti výchozí hodnotě.