Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality

Zhoršení migrény po vakcinaci proti COVID-19

Na základě hlášení o migrenózních atakách po očkování v randomizovaných klinických studiích se autoři zaměřili na nežádoucí účinky aplikace vakcíny proti COVID-19 u populace s migrénou; výzkum byl prováděn online pomocí patnáctibodového dotazníku zveřejněného na italských facebookových stránkách skupin pacientů s bolestí hlavy. Byly shromážděny údaje o demografických a klinických parametrech závažnosti migrény, infekce COVID-19, očkování a o charakteristikách bolestí hlavy po očkování.

Deset dní poté, co byl dotazník zveřejněn elektronicky na italských facebookových stránkách, jej vyplnilo 841 pacientů s migrénou. Z toho 553 (65,76 %) pacientů uvádělo migrénu bez aury, 219 (26,04 %) migrénu s aurou, 69 (8,20 %) pacientů mělo migrénu bez aury i s aurou a 199 (23,66 %) pacientů udávalo chronickou migrénu. Průměrná frekvence záchvatů bolesti hlavy (dny/měsíc) během tří měsíců před očkováním proti COVID-19 byla >15 dnů u 199 (23,66 %) pacientů, mezi 9–14 dny u 169 (20,1 %) nemocných, mezi 5–8 u 280 (33,29 %) pacientů a < 4 u 193 (22,95 %) pacientů. Preventivní antimigrenózní farmakologickou léčbu užívalo 485 (57,67 %) pacientů. Úlevovou medikaci užívalo 204 (24,26 %) pacientů, triptany 237 (28,18 %), NSAID 205 (24,38 %) a triptany střídavě s NSAID 120 (14,27 %) pacientů. Pouze 27 (3,21 %) pacientů užívalo jiné léky proti bolesti, jako jsou opioidy, benzodiazepiny, steroidy nebo antiemetika.

Z celého vzorku pacientů se 77 (9,16 %) subjektů nakazilo infekcí COVID-19. Všichni pacienti podstoupili alespoň první aplikaci vakcíny COVID-19 a 394 (46,85 %) pacientů dostalo i druhou dávku (v případě potřeby). Celkem 659 (78,36 %) pacientů dostalo mRNA vakcíny (Pfizer nebo Moderna) a 182 (21,64 %) pacientů dostalo virové vektorové vakcíny (AstraZeneca nebo Janssen).

Z 841 pacientů s migrénou, kteří vyplnili dotazník, mělo po první dávce 66,47 % a po druhé 60,15 % pacientů záchvat bolesti hlavy (od 1 hodiny do 7 dnů).

Celkem 57,60 % pacientů označovalo záchvaty po očkování jako závažnější (50,62 % pacientů), dlouhotrvající (52,80 % pacientů) a více obtěžující (49,69 % pacientů) ve srovnání s obvyklými záchvaty migrény. Pozorovaný jev může souviset s produkcí zánětlivých mediátorů, jako je interferon-1β.

Vzhledem k vysoké prevalenci migrény v obecné populaci může povědomí o riziku zhoršení bolestí hlavy po očkování proti COVID-19 u těchto pacientů pomoci lékařům i samotným pacientům manažovat potíže s rozvahou bez zbytečného vynakládání prostředků na nevhodnou péči.

Zdroj: Silvestro M, et al. Headache Worsening after COVID-19 Vaccination: An Online Questionnaire-Based Study on 841 Patients with Migraine. J Clin Med 2021; 10: 5914. https://doi.org/10.3390/jcm10245914