Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality

Zlepšení kvality života a produktivity práce při až šestiměsíční léčbě fremanezumabem u pacientů s epizodickou a chronickou migrénou

Migréna je často spojena s depresí i s negativním dopadem na kvalitu života a produktivitu práce. Fremanezumab, plně humanizovaná monoklonální protilátka (IgG2Δa), která selektivně cílí na calcitonin gene-related peptide (CGRP), prokázala svou účinnost při preventivní léčbě migrény. V otevřeném rozšíření (OLE) fáze IIIb studie FOCUS autoři hodnotili výsledky reportované samotnými pacienty (PRO).

Pacienti s epizodickou migrénou (EM) a chronickou migrénou (CM), kteří dokončili 12týdenní dvojitě zaslepené (double blind, DB) období studie FOCUS, vstoupili do 12týdenní fáze OLE a dostávali tři měsíční dávky fremanezumabu (225 mg).

Pacientský reporting zahrnoval dotazník kvality života specifický pro migrénu (MSQoL) zjišťující omezení fungování [RFR], preventivní omezení fungování [RFP] a emocionální funkce [EF], pětipoložkový dotazník EuroQol-5 (EQ-5D-5L), hodnocení PGIC (Patient Global Impression of Change), dotazník o zhoršení pracovní produktivity a aktivity (WPAI) a devítipoložkový dotazník o zdraví pacienta (PHQ-9).

V období probíhající dvojitě zaslepené studie (DB) bylo randomizováno celkem 838 pacientů, z nichž 807 vstoupilo do OLE ve třetím měsíci a 772 pacientů bylo ještě zařazeno v šestém měsíci. Výsledky jsou uvedeny v přehledné tabulce.

Tab.: Výsledky v kvantifikaci změn kvality života a pracovní aktivity při léčbě fremanezumabem


Fremanezumab čtvrtletně

Průměr [směrodatná odchylka]

% zlepšených pacientů


Fremanezumab měsíčně

Průměr [směrodatná odchylka]

% zlepšených pacientů


Placebo

Průměr [směrodatná odchylka]

% zlepšených pacientů


RFR

24,6 [21,9]

22,9 [21,3]

20,8 [26,5

RFP

19,6 [20,0]

18,3 [19,7]

16,0 [19,9]

EF

22,5 [24,2]

19,1 [23,6]

17,2 [24,7]

EQ-5D-5L

8,0 [19,6]

7,3 [21,1]

6,6 [21,0]

PGIC

−2,4 [5,3]

−1,6 [5,5]

−2,0 [4,9]

PHQ-9

−1,3 [0,4]

−1,8 [0,3]

−0,7 [0,3]

WPAI

77,1 % (209/271)

75,4 % (205/272)

68,8 % (181/263)


Vysvětlivky:

Dotazník kvality života specifický pro migrénu (MSQoL) s doménami: omezení fungování [RFR], preventivní omezení fungování [RFP] a emocionální funkce [EF], pětipoložkový dotazník EuroQol-5 (EQ-5D-5L), hodnocení PGIC (Patient Global Impression of Change), devítipoložkový dotazník o zdraví pacienta (PHQ-9), dotazník o pracovní produktivitě a aktivitě (WPAI).

Poznámka: 68,8 % (181/263) pacientů bylo kvalifikováno jako respondéři v kritériu Patient Global Impression of Change (PGIC).

Závěr: U pacientů s EM nebo CM a předchozí neadekvátní odpovědí na několik tříd preventivních léků proti migréně bylo během šesti měsíců léčby fremanezumabem dosaženo progresivního zlepšení MSQoL, zmírnění deprese a zlepšení produktivity práce.

Zdroj: Spierings ELH, et al. Improvements in quality of life and work productivity with up to 6 months of fremanezumab treatment in patients with episodic and chronic migraine and documented inadequate response to 2 to 4 classes of migraine-preventive medications in the phase 3b FOCUS study. Headache 2021;00:1–11. https://doi.org/10.1111/head.14196