Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality

Zlepšení udávají samotní pacienti: výsledky průzkumu

The Journal of Headache and Pain zveřejnil výsledky pacientského průzkumu, který následoval po ukončení dvanáctiměsíční studie HALO LTS. Spokojenost pacientů s fremanezumabem, dávkovací preference a výsledky hlášené pacientem byly hodnoceny v subpopulaci, která dokončila studii a souhlasila s následným dotazníkem.

Bylo možné kontaktovat 557 pacientů, 302 z nich souhlasilo s vyplněním dotazníku a 253 nemocných průzkum dokončilo. Průměrné hodnocení spokojenosti s fremanezumabem činilo 6,1 (směrodatná odchylka 1,4) na stupnici 1–7, kde hodnota 1 představuje „extrémně nespokojený“ a hodnota 7 znamená „extrémně spokojený“. Většina pacientů (175, tj. 69,2 %) preferovala čtvrtletní před měsíčním podáváním fremanezumabu.

Pacienti udávali při léčbě fremanezumabem zmírnění úzkosti (74, tj. 67,9 %), zlepšení kvality spánku (143, tj. 56,5 %) a kvality času stráveného s ostatními (210, tj. 83,0 %).

Pacienti nejčastěji uváděli spokojenost se sníženou četností migrény (83,8 %), a to v obou podskupinách – EM (90,8 %) a CM (77,6 %) – při aplikaci čtvrtletní (83,2 %) a měsíční (84,4 %). U zbývajících kritérií (zmírnění příznaků spojených s migrénou, snížená intenzita bolesti, zmírnění disability, zkrácená doba trvání záchvatu) hlásili pacienti spokojenost v rozmezí 54,9–69,2 %.

Zdroj: Buse DC, et al. Improvements across a range of patient reported domains with fremanezumab treatment: results from a patient survey study. J Headache Pain 2020;21:109. https://doi.org/10.1186/s10194-020-01177-4