Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality, Léčba anti-CGRP

Zlepšení v dotazníkové studii u pacientů dlouhodobě léčených fremanezumabem

„Dlouhodobá účinnost a bezpečnost fremanezumabu byla prokázána v dlouhodobé 52týdenní otevřené extenzi studie,“ píší v úvodu autoři článku Zlepšení v mnoha kritériích podle údajů pacientů léčených fremanezumabem: výsledky dotazníkového šetření. Výsledky klinického hodnocení však vždy přesně neodrážejí zkušenosti a preference pacientů. Proto bylo 302 pacientů, kteří dokončili extenzi studie HALO EM i HALO CM, osloveno s žádostí, aby vyplnili dotazník spokojenosti s léčbou. Odpovědělo a dotazník vyplnilo 253 jedinců. Výsledky šetření rozebírá ve svém komentáři MUDr. Tomáš Nežádal. Vyplývá z nich vysoká spokojenost s účinky fremanezumabu a zlepšení kvality života v mnoha složkách. Preferovaným dávkováním bylo čtvrtletní.

Komentář MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D., Neurologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice


Dawn C. Buse a kolektiv recentně publikovali v časopise The Journal of Headache and Pain výsledky dotazníkového sledování pacientů, kteří dokončili 52týdenní otevřenou extenzi studie HALO zahrnující nemocné s epizodickou (EM) i chronickou migrénou (CM) (N = 1 439). Po ukončení studie byla část pacientů (N = 302) oslovena k vyplnění průzkumu celkové spokojenosti s léčbou a k podrobnějšímu zodpovězení otázek týkajících se flexibility dávkování, úzkosti, deprese, spánku, užití akutních léků nebo dotazů zaměřených na pracovní výkonnost. Dotazník zahrnující 31 bodů vyplnilo 253 pacientů.

Celková spokojenost s léčbou fremanezumabem dosahovala hodnoty 6,1 na škále 1 (extrémně nespokojen/a) až 7 (extrémně spokojen/a) bez ohledu na klasifikaci migrény (EM, CM) nebo způsob podání (kvartálně, měsíčně).

Nehledě na frekvenci aplikací v předchozí studii upřednostňuje 69,2 % pacientů podávání fremanezumabu v dávce 675 mg kvartálně oproti dávce 225 mg měsíčně; 75,1 % pacientů soudí, že flexibilita ve způsobu podání přípravku zlepšuje adherenci k léčbě.

Z hlediska profylaktické léčby činila preference fremanezumabu 91,5 % oproti užívání antiepileptik; 88,7 % oproti užívání betablokátorů a 82,1 % oproti onabotulotoxinu A.

Celkem 67,9 % pacientů referovalo zmírnění úzkosti, 64,7 % pociťovalo zmírnění deprese a 56,5 % zaznamenalo zlepšení kvality spánku.

Redukce akutní medikace bylo dosaženo u 71,1 % nemocných – stejně jako v případě všech předchozích položek – v obdobném počtu u pacientů s EM i CM, a to jak při kvartálním, tak při měsíčním podávání.

V poslední části průzkumu byla hodnocena kvalita života v sedmi bodech. Ačkoli zlepšení ve všech položkách bylo pozorováno u EM i CM (69,0–85,4 %), většinou bylo toto zlepšení patrnější u pacientů s EM, s výjimkou kvality času stráveného s rodinou nebo přáteli, kde bylo naopak výraznější zlepšení doloženo u CM (83,0 %).

Závěrem práce autoři konstatují, že výjimečná flexibilita dávkování fremanezumabu pozitivně ovlivňuje spolupráci pacientů i výsledky jejich léčby.


MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.,

Ústřední vojenská nemocnice,

Neurologické oddělení, Ústav klinických neurooborů

Zdroj: Buse DC, et al. Improvements across a range of patientreported domains with fremanezumab treatment: results from a patient survey study. The Journal of Headache and Pain. (2020) 21:109.