Aktuality, Léčba anti-CGRP, Z kongresů

Fremanezumab v nové éře profylaktické léčby migrény

Athény v květnu 2019 hostily hned dva významné kongresy.

více...

Aktuality

Migréna – když léčba nepomáhá

Ve dnech 30.−31. ledna 2019 se v plzeňském Parkhotel Congress Center uskutečnila VI. konference Neurologie pro praxi, pořádaná pod odbornou záštitou Neurologické kliniky LF UK a FN Plzeň.

více...

Aktuality, EMA

Pozitivní posudek na CGRP fremanezumab

Výbor pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agentury vydal 31. ledna 2019 pozitivní posudek na inhibitor CGRP – fremanezumab.

více...

Aktuality

Zvládání migrény v těhotenství a při kojení

Průběh migrény u žen je úzce spjat s různými stadii reprodukčního cyklu. V průběhu puberty stoupá prevalence migrény u žen v porovnání s muži a zůstává vyšší po celý život.

více...