Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality

Post hoc analýza studií fáze III potvrzuje účinky fremanezumabu u epizodické i chronické migrény

Prestižní časopis Headache recentně (2021;00–11) uveřejnil práci profesora Messouda Ashiny a kolegů (Reduction in the severity and duration of headache following fremanezumab treatment in patients with episodic and chronic migraine), jejímž cílem bylo zhodnotit vliv fremanezumabu na tíži a trvání atak u pacientů s epizodickou (EM) nebo chronickou migrénou (CM).

Fremanezumab je plně humanizovaná monoklonální protilátka (IgGΔa), která selektivně blokuje calcitonin gene related peptide (CGRP).

Tato post hoc analýza vycházela z dat tří randomizovaných, dvojitě zaslepených, 12týdenních studií fáze III: HALO CM (s pacienty, kteří splnili studijní kritéria chronické migrény), HALO EM (s pacienty, kteří splnili studijní kritéria epizodické migrény) a FOCUS, přičemž do studie FOCUS byli zařazeni pacienti po selhání dvou až čtyř předchozích preventivních léků z různých farmakologických skupin.

Ve všech třech studiích byli pacienti s CM nebo EM randomizováni v poměru 1 : 1: 1 k subkutánnímu podávání fremanezumabu: čtvrtletně (675 mg), měsíčně (225 mg) nebo k aplikaci placeba v odpovídajících intervalech.

Následně přinášíme základní výsledky: změna počtu dní v měsíci s alespoň střední tíží bolestí hlavy a změna počtu hodin s bolestí hlavy alespoň střední tíže při léčbě fremanezumabem.

VÝSLEDKY

Byla hodnocena data 2843 pacientů (HALO CM, n = 1121; HALO EM, n = 865; FOCUS, n = 837).


Průměrný počet dní středně těžké nebo těžké bolesti hlavy v měsíci


Počet dní na počátku studie

HALO CM

ve skupině se čtvrtletní aplikací fremanezumabu 13,2 (± 5,5) dne

ve skupině s měsíční aplikací fremanezumabu 12, 8 (± 5,8) dne

ve skupině placeba 13,3 (± 5,8) dne

HALO EM

ve skupině se čtvrtletní aplikací fremanezumabu 7,2 (± 3,1) dne

ve skupině s měsíční aplikací fremanezumabu 6,8 (± 2,9) dne

ve skupině placeba 6,9 (± 3,1) dne

FOCUS

ve skupině se čtvrtletní aplikací fremanezumabu 12,4 (± 5,8) dne

ve skupině s měsíční aplikací fremanezumabu 12,7 (± 5,8) dne

ve skupině placeba 12,8 (± 5,9) dne


Úbytek počtu dní s bolestí hlavy za 12 týdnů od počátku

Pacienti zaznamenali významné průměrné snížení (podle metody nejmenších čtverců, LSM; 95% interval spolehlivosti) v procentech oproti výchozímu stavu v měsíčním počtu dnů s bolestí hlavy hodnocených jako středně závažné nebo závažné během 12 týdnů:

HALO CM

ve skupině se čtvrtletní aplikací fremanezumabu: –34,5 % (95% CI: –39,8, –29,2)

ve skupině s měsíční aplikací fremanezumabu: –36,2 % (95% CI: –41,1, –31,0)

ve skupině placeba: –19,6 % (95% CI: –20,0, –14,3)

HALO EM

ve skupině se čtvrtletní aplikací fremanezumabu: –40,7 % (95% CI: –47,8, –33,5)

ve skupině s měsíční aplikací fremanezumabu: –43,4 % (95% CI: –50,4, –36,6)

ve skupině placeba: –17,9 % (95% CI: –24,9, –11,0)

FOCUS

ve skupině se čtvrtletní aplikací fremanezumabu: –36,5 % (95% CI: –41,9, –31,1)

ve skupině s měsíční aplikací fremanezumabu: –38,6 % (95% CI: –44,0, –33,3)

ve skupině placeba: -19,6 % (95% CI: –8,9, 1,8)

Všechny výsledky jsou vysoce statisticky významné (p < 0,0001).

Průměrný počet hodin bolesti hlavy hodnocených jako středně těžké nebo těžké za měsíc


Počet hodin na začátku studie 

HALO CM

ve skupině se čtvrtletní aplikací fremanezumabu 66,4 (± 58,8) hodiny

ve skupině s měsíční aplikací fremanezumabu 68,0 (± 53,9) hodiny

ve skupině placeba 68,5 (± 57,0) hodiny

HALO EM

ve skupině se čtvrtletní aplikací fremanezumabu 33,3 (± 25,4) hodiny

ve skupině s měsíční aplikací fremanezumabu 31,7 (± 23,7) hodiny

ve skupině placeba 31,6 (± 23,2) hodiny

FOCUS

ve skupině se čtvrtletní aplikací fremanezumabu 59,2 (± 54,7) hodiny

ve skupině s měsíční aplikací fremanezumabu 64,3 (± 65,2) hodiny

ve skupině placeba 65,9 (± 70,2) hodiny


Počet hodin s bolestí za 12 týdnů od počátku

Bylo pozorováno významné snížení LSM počtu hodin alespoň středně těžké bolesti hlavy za měsíc.

HALO CM

ve skupině se čtvrtletní aplikací fremanezumabu o 24,4 (± 2,5) hodiny

ve skupině s měsíční aplikací fremanezumabu o 26,4 (± 2,3) hodiny

ve skupině placeba o 14,1 (± 2,5) hodiny

HALO EM

ve skupině se čtvrtletní aplikací fremanezumabu o 14,5 (± 1,4) hodiny

ve skupině s měsíční aplikací fremanezumabu o 15,5 (± 1,3) hodiny

ve skupině placeba o 8,1 (± 1,3) hodiny

FOCUS

ve skupině se čtvrtletní aplikací fremanezumabu o 16,8 (± 3,0) hodiny

ve skupině s měsíční aplikací fremanezumabu o 18,3 (± 3,0) hodiny

ve skupině placeba 2,3 (± 3,0) hodiny


Všechny výsledky jsou vysoce statisticky významné (p < 0,0001).

Závěr a hodnocení vypracovali ve svých komentářích doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. a as. MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.

Zdroj: Ashina M, Cohen JM, Gandhi SK, Du E. Reduction in the severity and duration of headache following fremanezumab treatment in patients with episodic and chronic migraine. Headache. 2021;00:1–11. https://doi. org/10.1111/head.14127