Aktuality, Z kongresů

14th European Headache Federation Congress

Kongres se koná koná on-line ve dnech 29. června až 2. července 2020.

více...

Aktuality, Z kongresů

Kongres EAN 2020: Pohled expertů na migrénu

Video-prezentace je dostupná na virtuálním stánku Teva (Teva virtual Medical Booth)

více...

Aktuality, Z kongresů

Zpráva ze severského sympozia o migréně: Anti-CGRP – od molekuly k lidem

O migréně se hovořilo v dánské Kodani koncem listopadu 2019.

více...

Aktuality, Z kongresů

Využití protilátek proti CGRP v profylaktické léčbě migrény

Novou možností profylaktické léčby migrény jsou protilátky proti CGRP, z nichž jsou v ČR schválené 3.

více...

Aktuality, Z kongresů

Monoklonální protilátky mění situaci pacientů s migrénou

Prakticky zaměřené sympozium organizované společností Solen a časopisem Neurologie pro praxi navštívili zájemci z řad neurologů v červnu 2019 v Brně už pošestnácté.

více...