Edukace, Léčba anti-CGRP

Fremanezumab

Fremanezumab, plně humanizovaná protilátka ze skupiny antagonistů calcitonin gene‑related peptide (CGRP), je indikován jako profylaktický lék u pacientů trpících migrénou nejméně čtyři dny v měsíci. Podává se formou subkutánní injekce jednou měsíčně nebo jednou za tři měsíce.

více...

Aktuality, Z kongresů

Dopady migrény v Evropě ‒ zásadní role inovativní…

Epidemiologická data o zátěži, kterou migréna způsobuje nejen nemocným, ale i celé společnosti, a nové možnosti léčby byly předmětem vzdělávacího sympozia podpořeného společností Teva.

více...

Aktuality, Léčba anti-CGRP

Fremanezumab v léčbě migrény splnil ve studiích…

Fremanezumab je humanizovaná monoklonální protilátka z laboratoří společnosti TEVA, která byla navržena, aby blokovala ligand calcitonin gene-related peptide (CGRP), jehož aktivace je spojena se vznikem migrény.

více...

Aktuality, Léčba anti-CGRP

Účinnost a bezpečnost fremanezumabu přetrvává…

Uveřejněno na American Academy of Neurology Annual Meeting 2019 (7. května).

více...

Aktuality

Důsledky dlouhodobého užívání profylaktických…

Dlouhodobé užívání profylaktických léků migrény je spojeno s nedostatečnými klinickými výsledky a špatnou adherencí k terapii.

více...