Aktuality

Kvalita života pacientů s migrénou

Migréna je celosvětově považována za druhou hlavní příčinu let prožitých s disabilitou.

více...

Aktuality

Komentář k článku Kvalita života pacientů s migrénou

Komentář připravil prim. MUDr. Lukáš Klečka Ph.D.

více...

Aktuality

Pozvánka na sympozium The spectrum of CGRP monoclonal…

Připojte se ve čtvrtek 9. září od 17:45 do 19:15.

více...

Aktuality

Migréna kazuistiky

Nový akreditovaný cyklus kazuistik zaměřený na problematiku léčby migrény.

více...

Aktuality

Fremanezumab umí reverzi chronické migrény v epizodickou

Cílem práce bylo prokázat míru reverze z chronické na epizodickou migrénu.

více...