Aktuality

Pozvánka na sympozium Nové možnosti v léčbě migrény

Sympozium se uskuteční 2. 12. 2021 od 15:30 hod v Clarion Congress Hotelu v Olomouci.

více...

Aktuality

Komentář k článku Vliv fremanezumabu u pacientů…

Komentář připravila MUDr. Petra Migaľová

více...

Aktuality

Vliv fremanezumabu u pacientů s chronickou migrénou…

Pacienti s chronickou migrénou často užívají léky na akutní bolest hlavy, které mohou ústit až v nadužívání léků.

více...

Aktuality

Komentář MUDr. Kotase k článku Redukce intenzity…

Komentář připravil as. MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.

více...

Aktuality

E-learningový kurz: Migréna a role sestry

Doporučte své sestřičce unikátní kurz Migréna a role sestry.

více...

Aktuality

Post hoc analýza studií fáze III potvrzuje účinky…

Cílem studie bylo zhodnotit vliv fremanezumabu na tíži a trvání atak u pacientů s epizodickou (EM) nebo chronickou migrénou (CM).

více...