Stránky věnované aktuálním tématům z oblasti prevence a léčby migrény

Aktuality

Pozvánka na 14th World Congress on Controversies in Neurology

Virtuální kongres se koná ve dnech 29. října - 1. listopadu 2020.

Aktuality

Pozvánka na virtuální sympozium MTIS 2020

Virtuální sympozium se koná ve dnech 3. 10. 2020 – 9. 10. 2020.

Aktuality

AJOVY pero, alternativa k injekční stříkačce AJOVY

Od 1. 9. 2020 je pacientům k dispozici léčivý přípravek Ajovy v nové lékové formě.

Aktuality

Konsenzus Evropské federace pro bolesti hlavy o definici rezistentní a refrakterní migrény

Závěry schválila Evropská aliance pro migrénu a bolest hlavy (EMHA)

Aktuality

Fremanezumab u obtížně léčitelných pacientů s migrénou a komorbiditami

Virtuální 14. kongres European Headache Federation se konal koncem července v Berlíně.

Aktuality

Virtuální EAN 2020 bude online 11.—14. července

Kongres bude zpřístupněn i nečlenům EAN.

Aktuality

Zpráva z kongresu EAN 2020

Kompilát hlavních témat z oblasti migrény a roztroušené sklerózy.

Kalendář

ESO-WSO Conference

07. 11. – 09. 11. 2020